TV Gids

Op ons tv-kanaal zenden we wekelijks één of meerdere interessante (nieuws)items uit Veldhoven uit. Zo kunt u zien wat er allemaal in de regio gebeurt.

De uitzendingen zijn elke donderdag en vrijdag vanaf 19:00 uur te zien en lopen door tot 24:00 uur. Daarbij wordt het item continue herhaald.
Op zondagmiddag zenden we tussen 10 en 11 uur live de kerkdienst vanuit de Christus Koning kerk uit. Daarna herhalen we de uitzending van die week nog eens tussen 12:00 uur en 14:00 uur en tussen 17:00 uur en 20:00 uur.

25 maart
10:00 uur

LIVE Palmzondag

In de zogenaamde goede week zendt Omroep Veldhoven de belangrijkste kerkvieringen rechtstreeks vanuit de Christus Koningkerk uit. De uitzendingen vinden plaats in samenwerking met de Veldhovense parochie Christus Koning en zijn bedoeld voor de mensen die niet of moeilijk in staat zijn de vieringen in de kerk zelf mee te maken. Diverse koren zullen de plechtigheden opluisteren.

In deze viering staat de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal. Hij werd 2000 jaar geleden ingehaald met palmtakken. En zo gebeurt ook nu nog: de mensen in de kerk krijgen palmtakjes uitgereikt. De kinderen hebben palmpaastakken, die ze na afloop van de viering wegschenken.

29 maart
19:00 uur

LIVE Witte donderdag

In de zogenaamde goede week zendt Omroep Veldhoven de belangrijkste kerkvieringen rechtstreeks vanuit de Christus Koningkerk uit. De uitzendingen vinden plaats in samenwerking met de Veldhovense parochie Christus Koning en zijn bedoeld voor de mensen die niet of moeilijk in staat zijn de vieringen in de kerk zelf mee te maken. Diverse koren zullen de plechtigheden opluisteren.

Daags voor zijn lijden en dood gebruikte Jezus het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen en vroeg hun dit te blijven doen als herinnering aan Hem: de instelling van de eucharistie. Aan het einde van de viering wordt het altaar leeg gemaakt en blijven de gelovigen in stilte bij Jezus´ lijden.

30 maart
19:00 uur

LIVE Goede vrijdag

Jezus aan het kruis

In de zogenaamde goede week zendt Omroep Veldhoven de belangrijkste kerkvieringen rechtstreeks vanuit de Christus Koningkerk uit. De uitzendingen vinden plaats in samenwerking met de Veldhovense parochie Christus Koning en zijn bedoeld voor de mensen die niet of moeilijk in staat zijn de vieringen in de kerk zelf mee te maken. Diverse koren zullen de plechtigheden opluisteren.

Op de dag van Jezus’ sterven (vrijdag voor Pasen) zenden we rechtstreeks de lijdensherdenking uit vanuit de Christus Koningkerk. Onderdeel hiervan is een bloemenhulde aan het kruis, waaraan alle aanwezigen kunnen deelnemen.

1 april
10:00 uur

LIVE Pasen

In de zogenaamde goede week zendt Omroep Veldhoven de belangrijkste kerkvieringen rechtstreeks vanuit de Christus Koningkerk uit. De uitzendingen vinden plaats in samenwerking met de Veldhovense parochie Christus Koning en zijn bedoeld voor de mensen die niet of moeilijk in staat zijn de vieringen in de kerk zelf mee te maken. Diverse koren zullen de plechtigheden opluisteren.

Het hoogfeest van Pasen, de viering van de verrijzenis van Jezus, is het belangrijkste feest van het christendom. Met dit feest is de vastentijd – de veertigdagentijd – afgerond.