donderdag 13 juni 2024

Organisatie

Over ons

Stichting Lokale Omroep Veldhoven is de officiële naam van Omroep Veldhoven. Wij zijn de streekomroep voor de gemeente Veldhoven. Wij informeren en verbinden via radio, televisie, internet en sociale media.

Onze ambities

Omroep Veldhoven is een organisatie die op lokaal niveau de publieke mediataak uitvoert. Wij bieden nieuws, informatie en ontspanning herkenbaar voor Veldhovenaren. We willen informeren en maatschappelijk verbinden. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Professionalisering is een ambitie terwijl we ernaar streven om onze vrijwilligers centraal binnen de organisatie te laten staan. We zijn niet gedreven door een winst-doelstelling, hebben een programmastatuut en een betrokken Programma Bepalend Orgaan.

De inhoud van onze artikelen en programma’s onderscheidt ons en is ons bestaansrecht. Onze content distribueren we via onze media, aangepast aan de karakteristieken van deze media. Wat wij publiceren en uitzenden is onafhankelijk, lokaal en relevant voor de burger.

We bieden dagelijks het belangrijkste nieuws in Veldhoven, daar zetten we al onze media voor in. We richten ons op onderwerpen die maatschappelijk spelen, op de politiek, calamiteiten, cultuur en sport. We willen de menselijke dimensie naar voren brengen en steeds de vraag stellen: wat betekent dit voor de burger? We willen een verbindende factor zijn door maatschappelijke initiatieven te tonen en door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen.

Klik op de onderdelen voor achtergrondinformatie en overzicht van de vrijwilligers:

Medewerkers

Radio

Televisie

Kabelkrant