dinsdag 21 mei 2024

Kabelkrant

Sinds de oprichting van Stichting Lokale Omroep Veldhoven in 1986 zijn enkele zaken van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de sectie kabelkrant. De lokale omroep bestond in de beginjaren alleen uit een kabelkrant totdat in 1990 ook een radiogroep startte.

Philips P2000In de eerste jaren werd op een P2000 (één van de eerste Philips computers) bij medewerkers thuis een ‘krant’ gemaakt. Deze werd opgeslagen op kleine cassettes, die ook in dictafoons werden gebruikt. Met die cassette ging een medewerker vervolgens naar een ruimte boven in de Merefelt, waar de nieuwe krant werd ingelezen in een daar opgestelde P2000. Elke keer moest een compleet nieuwe krant worden opgemaakt. Monnikenwerk!

Na ruim 7 jaar (circa 1992/1993) werd een eigen ruimte in het voormalige Bremhuis in gebruik genomen; elke sectie (kabelkrant, radio, tv) had daar een eigen werkplek. Vervolgens werd de apparatuur vernieuwd, waardoor er door de vrijwilligers prettiger en efficiënter gewerkt kon worden. Zo was de uitzendcomputer voortaan direct aan het kabelnet gekoppeld, zodat een nieuwe krant direct kon worden uitgezonden. Maar verder waren en bleven er nog tal van beperkingen over. Er kon enkel tekst met eenvoudige logo’s worden weergegeven, hetgeen zowel de aantrekkelijkheid van kabelkrant Veldhoven voor lezers (kijkers) als de mogelijkheden voor reclamedoeleinden beperkte. De ontwikkelingen gingen (en gaan) dermate snel, dat deze apparatuur snel verouderd raakte waardoor de kabelkrant ‘niet met de tijd meekon’. Een extra stimulans door een financiële impuls van gemeente Veldhoven in 2000 maakte een inhaalslag mogelijk hetgeen resulteerde in een eigentijdse kabelkrant in Veldhoven. Bovendien kon een meer functioneel gebouw worden betrokken in Den Tref. Elke sectie kreeg hier een eigen ruimte, nog beter geschikt dan die in het Bremhuis, veel centraler gelegen en dus beter bereikbaar voor eenieder die gebruik wil maken van de diensten van Omroep Veldhoven. Vanaf de ingebruikname van de nieuwe apparatuur, waarmee het dus mogelijk werd om ook foto’s op te nemen in de kabelkrant, zijn de inkomsten door reclame flink toegenomen. Omroep Veldhoven had voor die tijd een moderne kabelkrant die een belangrijke bron van inkomsten vormde voor de gehele stichting. De heropening van de nieuwe kabelkrant vond plaats op 11 november 2000. Een aantal jaren later wordt nogmaals een compleet nieuw systeem aangeschaft met veel meer mogelijkheden.

Begin 2014 heeft Omroep Veldhoven een nieuw kabelkrant systeem in gebruik genomen. Het resultaat is een kabelkrant met een moderne eigentijdse uitstraling die op breedbeeld en digitaal wordt uitgezonden.