zaterdag 22 juni 2024
Impressie van het nieuw zwembad

Nieuwe naam voor nieuw zwembad gezocht

Veldhoven-Centrum – Een nieuwe naam voor het nieuwe zwembad achter de sporthal in het Burgemeester Elsenpark. Dat is de wens van gemeente Veldhoven en het zwembadbestuur. Zij vragen inwoners van Veldhoven dan ook om deze nieuwe naam te bedenken voor het gecombineerde sportcomplex van zwembad en naastliggende sporthal. Inzenden kan tot 5 oktober 2020.

Het nieuwe Veldhovense zwembad wordt eind 2021 opgeleverd. Het moet een nieuwe naam krijgen die het uiterlijk en de functie van het zwembad versterken. Zwembadbestuur en gemeente vinden daar de huidige naam Sportcomplex Den Ekkerman niet meer bij passen. Zoals wethouder Daan de Kort aangeeft: “Een nieuw, duurzaam en  modern bad, waar zowel sport, recreatief zwemmen als gezond bewegen een plek heeft, verdient een nieuwe naam. Een naam die past bij het Veldhoven van nu en straks”.

Veldhovenaren worden dan ook opgeroepen om een toepasselijke naam te bedenken. Een selectiecommissie kiest uit de inzendingen 5 namen, waarna inwoners vanaf 9 oktober op één van die 5 namen een stem uitbrengen. De naam met de meeste stemmen wordt dé naam van het nieuwe zwem- en sportcomplex. De selectiecommissie bestaat uit: bestuurslid Stichting Den Ekkerman, directeur zwembad Den Ekkerman,  vertegenwoordiger omgeving, expert naamgeving en vertegenwoordiger gemeente.

De nieuwe naam moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet een nieuwe naam zijn
  • Hij moet aansluiten bij de typering van het zwembad (modern, hip, duurzaam, opvallend ontwerp, toekomstgericht, doelgroep: sportief, recreatief, gezondheid)
  • De naam past achter een woord als sportcomplex of sportcentrum
  • De naam bevat niet meer dan 2 woorden en is maximaal 16 tekens lang
  • Uiteraard is de naam fatsoenlijk, en uitspreekbaar

Inwoners van Veldhoven van alle leeftijden kunnen tot 5 oktober 2020 een naam inzenden. Dit kan per e-mail naar zwembad@veldhoven.nl of een briefje met de naam in enveloppe inleveren bij de balie van gemeente of zwembad. Bij de inzending moeten naam en contactgegevens (mailadres en/of telefoonnummer en woonplaats) zijn vermeld. De nieuwe naam wordt uiteindelijk op 2 november bekend gemaakt.