dinsdag 28 mei 2024
Het verloop van de Zilverbaan.

Informatiebijeenkomst over aanleg Zilverbaan

De gemeente Veldhoven nodigt iedereen uit voor een informatiebijeenkomst over de aanleg van de nog aan te leggen Zilverbaan. Op woensdag 13 september is iedereen welkom op de door aannemer Heijmans Infra B.V. georganiseerde inloopbijeenkomst.

De bijeenkomst vindt tussen 16.30 uur en 19.00 uur plaats in gebouw A van het Sondervick College aan de Knegselseweg 30. Hier wordt informatie gegeven over de planning van de aanleg van de weg die Westelijk van het Sondervick, ter hoogte van Zittard, de Oersebaan en de Knegselse weg met elkaar gaat verbinden. Bovendien is er informatie over verkeershinder en omleidingen tijdens de werkzaamheden.

Het definitieve ontwerp van de Zilverbaan is vanaf vrijdag 8 september al in de informatieruimte van het gemeentehuis in te zien.