dinsdag 16 juli 2024
De Buitenjan @Foto Harry Kleijnen

Langer statushouders in De Buitenjan

Veldhoven – Sinds februari van dit jaar vangt de gemeente statushouders op in groepsaccommodatie De Buitenjan. Dit zou Veldhoven doen tot 1 februari 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deze termijn met een half jaar te verlengen: tot 1 augustus 2023.

De problemen in Nederland met de opvang van asielzoekers zijn nog niet opgelost. Burgemeester Marcel Delhez: ‘Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ons gevraagd of we langer statushouders willen opvangen in De Buitenjan. We hebben hier gehoor aan gegeven, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en omdat de huidige opvang rustig en zonder problemen verloopt.’

Statushouders

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen. Hij of zij heeft een vergunning om in Nederland te mogen blijven en gaat deel uitmaken van onze samenleving. De statushouders (maximaal 158 tegelijkertijd) verblijven in De Buitenjan tot er een geschikte woning voor hen is gevonden in de regio Zuidoost-Brabant.

Vervolg

Burgemeester Delhez: ‘Veldhoven wil zorgvuldig omgaan met de opvang van vluchtelingen en statushouders. In de huidige crisissituatie dragen we ons steentje bij, maar we kijken nu ook naar structurelere oplossingen voor de toekomst. In maart bekijken we of De Buitenjan nog langer voor statushouders moet worden ingezet, of dat er een andere oplossing is.’