donderdag 25 juli 2024
Hart op ASML gebouw
Bovenin het hoofdgebouw ASML wordt door lichten een hart gevormd. @foto: ASML / Bart van Overbeeke

Máxima ziekenhuis: geen spoed, geen operatie

Veldhoven – Minister Van Ark meldde dat alle planbare reguliere ziekenhuiszorg gestaakt wordt. Daarmee worden operaties en opnames bedoeld die niet-spoedeisend zijn. In MMC verandert er vooralsnog niets. Polikliniekafspraken en onderzoeken gaan door zoals gepland. Als u niets van het ziekenhuis hoort, gaat uw afspraak gewoon door. U hoeft niet zelf te bellen.

In Brabant zijn nog steeds relatief veel besmettingen en veel ziekenhuisopnames. Tegelijkertijd zijn er minder medewerkers inzetbaar, bijvoorbeeld omdat ze zelf ziek zijn of in quarantaine. In Máxima MC zijn nog steeds veel patiënten met het coronavirus opgenomen. De zorg voor deze patiënten is intensief en vraagt veel van zorgverleners. Meer van die gespecialiseerde zorg betekent ook dat er meer verpleegkundigen, artsen en bedden nodig zijn. Die extra handen zijn er helaas niet. Daarom moet ze zorgverleners van andere afdelingen inzetten. Zij kunnen dan niet hun normale werk doen. Dat betekent dat het Máxima genoodzaakt is om niet-spoedeisende operaties uit te stellen.

Welke zorg gaat door?
Alle acute zorg (inclusief spoedoperaties, oncologische zorg, zorg voor onze hart- en vaatpatiënten en verloskundige zorg) en semi-acute en kritiek planbare zorg (zorg die niet lang uitgesteld kan worden) gaan door. Een aantal minder spoedeisende operaties wordt uitgesteld. Voor dit soort operaties kan de wachttijd oplopen. Per patiënt bekijkt de medisch specialist zorgvuldig of een operatie kan worden uitgesteld. Patiënten die dit betreft, worden hierover persoonlijk door ons geïnformeerd. Als patiënten niets van het ziekenhuis horen, gaat hun operatie gewoon door.

Afspraken op de poliklinieken gaan gewoon door. Waar mogelijk is, zijn het video- en telefonische consulten.