dinsdag 28 mei 2024
Het waterschap biedt natuurgrond aan de Run aan.

Natuurgrond te koop

Veldhoven – Waterschap de Dommel verkoopt gronden in het gebied beekdal de Run. Het gaat om percelen in Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Het waterschap is op zoek naar particulieren, partijen of ondernemers die belangstelling hebben om deze natuurgronden te beheren. Zij kunnen voorinschrijven tot 25 augustus 10.00 uur.

Voorinschrijving

Het waterschap roept mensen op die graag in de natuur verblijven of werken, een duurzame leefomgeving willen achterlaten voor hun kinderen of om andere redenen willen bijdragen aan het natuurnetwerk bij de Run om hun interesse kenbaar te maken via de voorinschrijving. Na de voorinschrijving volgt een zogenaamd gelijkberechtingsproces. Dit houdt in dat mensen die interesse hebben een plan kunnen indienen voor duurzaam beheer van het gebied. Het waterschap verkoopt het gebied aan degene met het beste plan.

Nieuwe inrichting

Samen met partners (gemeenten Eersel, Veldhoven en Bergeijk, provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer) én de omgeving werkt het waterschap aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De eerste voorlopige ontwerpen (VO) voor de nieuwe inrichting van het beekdal de Run zijn klaar. In deze videopresentatie worden de plannen toegelicht.

Er bestaat ook de mogelijkheid om eigen grond om te vormen tot natuurgrond. Wie hier interesse in heeft kan mailen naar run@dommel.nl. Voor meer informatie over deelname, inclusief de gunningscriteria en voorwaarden voor inschrijving: www.dommel.nl/runnatuurbeheer.