woensdag 17 april 2024
politiemotor

Politie in Meerhoven: ‘meld overlast vuurwerk’

Meerhoven – De afgelopen dagen ervaren inwoners van Meerhoven veel overlast van jongeren die zwaar vuurwerk afsteken. De politie roept bewoners op om dat direct te melden en niet te wachten tot de volgende ochtend.

Dat is te lezen op de website van Bewonersvereniging Meerhoven. Niet alleen van het vuurwerk hebben bewoners last. Jongeren rond het centrum van Meerhoven zijn met van alles actief waar bewoners over klagen. Het gaat om vernielingen, geluidsoverlast, dronkenschap en het achterlaten van rommel. Ook elders in de wijk ondervinden mensen inmiddels overlast.

Erwin van Melis is wijkagent in Meerhoven. Hij roept bewoners die overlast ervaren op, direct de politie te bellen via 0900 8844 en niet te wachten tot de volgende ochtend. Als er direct gevaar dreigt, dan zelfs 112. Voor de politie is het waardevol om een goede omschrijving van kleding en fiets of scooter te krijgen. Hiermee wil de politie gericht actie ondernemen en de daders opsporen. Foto’s kunnen verstuurd worden via het contactformulier van de wijkagent.

Politie, gemeente, Dynamo Jeugdwerk, het buurtpreventieteam, de winkeliersvereniging en Bewonersvereniging Meerhoven werken al goed met elkaar samen. Bewoners in Meerrijk kregen voor de zomer een brief van de Bewonersvereniging. Daarin stond ook de oproep om bij overlast direct melding te doen. De politie voert ondertussen intensieve controles uit, ook ‘s nachts en in de vroege ochtend.

Voor vragen of opmerkingen kunnen bewoners contact opnemen met wijkagent Erwin van Melis via 0900 8844 of met Bewonersvereniging Meerhoven via info@meerhoven.nl.