donderdag 13 juni 2024

Ratten in huis of tuin? Voorlichtingsbijeenkomsten op 11 mei

Centrum – Op woensdag 11 mei organiseert de gemeente in de raadszaal van het gemeentehuis twee voorlichtingsbijeenkomsten, ’s middags en op de vroege aanvond. De aanleiding is het groeiend aantal meldingen van rattenoverlast. Het KAD is het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen waar inwoners de overlast kunnen melden. Het KAD vertelt deze middag wat u kunt doen bij overlast.

Het aantal meldingen van rattenoverlast neemt weer toe. Dat is vaker per jaar het geval, onder andere in het voorjaar. ‘Overlast van ratten is vervelend, maar helaas wel iets waar we mee moeten omgaan’, zo stelt de gemeente in een persbericht.

De gemeente verwijst inwoners standaard naar het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Daar kan iedereen melding doen van overlast. Ook is het KAD de aangewezen organisatie voor informatie en preventie tips bij overlast en meldingen. Op Facebook hebben inwoners een groep aangemaakt Rattenplaag Veldhoven waar inwoners hun ongenoegen ventileren, dat de gemeente geen actie onderneemt anders dan melders doorverwijzen.

Op 11 mei 2022 geeft KAD informatie over wat inwoners en de gemeente kunnen doen om te voorkomen dat de zwarte rat in de directe omgeving nesten maakt.

De bijeenkomsten zijn op:

woensdag 11 mei van 14.30 tot 16.00 uur
woensdag 11 mei van 17.00 tot 18.30 uur

Aanmelden

Heeft u interesse? Ga dan op www.veldhoven.nl/aanmelden naar Voorlichting rattenoverlast. U kunt dan aangeven welk tijdstip u wilt komen. U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer 14 040 om uw aanmelding door te geven.