woensdag 24 april 2024

Veldhovenaren kunnen stemhulp Kieskompas gebruiken

Veldhoven – Op 14, 15 en 16 maart kiest Veldhoven de nieuwe gemeenteraad. Inwoners kunnen dan kiezen tussen zeven politieke partijen en hun kandidaten. Veldhovenaren die hulp nodig hebben bij het maken van hun keuze, kunnen terecht bij Kieskompas. Deze online stemhulp is te gebruiken via veldhoven.kieskompas.nl en samengesteld met de politieke partijen.

Op veldhoven.kieskompas.nl kunnen inwoners 30 prikkelende Veldhovense stellingen beantwoorden. Hun antwoorden kunnen ze vervolgens vergelijken met de antwoorden van de deelnemende politieke partijen. Alle antwoorden van de politieke partijen worden onderbouwd door een verwijzing naar hun verkiezingsprogramma of een andere partijbron. Ook kunnen inwoners thema’s selecteren die voor hen belangrijk zijn en kijken welke politieke partij daar het beste bij past.

Kieskompas laat inwoners de verschillen tussen de deelnemende partijen zien. Zodat zij op 14, 15 en 16 maart een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Daarom zijn onderwerpen opgenomen die een onderscheid maken tussen de politieke partijen. Dat betekent dat niet alle onderwerpen die in Veldhoven spelen, terugkomen in Kieskompas.

Steffie
Voor Veldhovenaren met een beperking, laaggeletterden en iedereen die politiek best lastig vindt, is er Kieskompas met Steffie. Steffie leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden.

Veldhoven Kiest! op 7 maart
Op maandag 7 maart organiseren de gemeente Veldhoven, Theater De Schalm en de Bibliotheek Veldhoven het algemene verkiezingsdebat Veldhoven Kiest! De zeven politieke partijen gaan dan in debat over belangrijke Veldhovense thema’s. Daarbij worden stellingen en resultaten van Kieskompas gebruikt.

Zes politieke partijen doen mee aan Kieskompas. Eén partij doet niet mee.