maandag 27 mei 2024
Christus Koningkerk; is de enige kerk in Veldhoven die nog in gebruik is voor diensten

Veldhovense RK parochie financieel wel gezond

Meerveldhoven – Uit een onderzoek van Trouw en onderzoekscollectief Spit bleek vorige week dat acht op de tien rooms-katholieke parochies rood staan. Van de 3,7 miljoen leden is een groot deel alleen op papier lid. Hoe is dat in Veldhoven?

Bij parochie Christus Koning staan iets minder dan 22.000 Veldhovenaren en Meerhovenaren ingeschreven, maar zijn er maar zo’n 150 mensen die regelmatig in de kerk komen. In die zin niet afwijkend van andere parochies dus.  Maar de parochie staat er financieel een stuk beter voor dan de meeste andere parochies. Hoewel er in 2020 een verlies is geleden van iets minder dan 70.000, heeft de kerk een eigen vermogen van ruim 3 miljoen en. Ook heeft ze een aandelenportefeuille van bijna 4,5 miljoen euro.

Het verlies in 2020 had te maken met tegenvallende huur- en collecte-inkomsten vanwege corona. Er werden minder missen gehouden, dus werd de collecteschaal minder goed gevuld. Ook de huur van twee sportscholen werd deels kwijtgescholden vanwege de lockdown waarin zij gesloten waren. Maar het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten van aandelen in 2020.

Penningmeester Léon van der Wielen: ‘Eigenlijk komt het verlies door de tegenvallende inkomsten in combinatie met de reservering voor groot onderhoud. Gelukkig zijn wij een financieel gezonde parochie. Dat is ook de reden waarom wij absoluut geen onroerend goed verkopen. Desnoods zijn dat langdurige huurcontracten als mensen moeten investeren. Waarbij ze bij wijze van spreken een vijftigjarig huurcontract krijgen en eens in de tien jaar kunnen kiezen of ze wel of niet doorgaan met huren, maar wij ons verplichten tot die vijftig jaar. Zodat het voor huurders ook interessant is om te huren. Regeren is vooruit zien.  80% Van de kerkgangers is 70,75 jaar dus als we in de toekomst kijken zullen er steeds minder kerkbijdragen binnenkomen en moeten we de parochie gezond houden met de huuropbrengsten.’