woensdag 19 juni 2024
Onthulling plaquette
Onthulling van plaquette met P. Grijpstra en Harry Borghouts (zoon van Jan Borghouts)

75 jaar vrijheid in Veldhoven: plaquette onthuld

In verband met de 75-jarige herdenking van een bombardement op Veldhoven, is dinsdagmiddag om 15.00 uur bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een plaquette onthuld.

Onthulling plaquette
Op 17 september 1944 kwamen in Zeelst negentien burgers om het leven bij het geallieerde bombardement op de eerste dag van Operation Market Garden. Donderdagmiddag vond op het Meiveld de herdenking plaats van het bombardement. Een eenheid van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard was hierbij aanwezig. Dit regiment is opgericht op 22 september 1944 door Jan Borghouts. De schuilnaam van Borghouts was in oorlogstijd Peter Zuid, naamgever van het Borghoutspark en de Peter Zuidlaan in Veldhoven.

borstbeeld
Borstbeeld van de verzetsheld

Op het Borghoutspark staat het borstbeeld van J.J.F. (Jan) Borghouts. Borghouts was tijdens de oorlog onder andere leider van de knokploegen in Noord-Brabant en Limburg en lid van de Delta Bevelvoering te Eindhoven. Na de bevrijding van Veldhoven en Eindhoven werd hij Commandant der Stoottroepen-Zuid. Borghouts maakte deel uit van de staf van Prins Bernhard. Vanuit die positie was hij ook betrokken bij de capitulatie onderhandelingen.

Werkgroep
De werkgroep ‘Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september’ is in het leven geroepen om de herdenkingen te organiseren van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Namens de Werkgroep deed Tiny Renders het woord (zie foto).

Tiny Renders
Tiny Renders