donderdag 13 juni 2024
Herdenking
De herdenking van de slachtoffers van het het bombardement

Herdenkingsbijeenkomst op het Meiveld

Centrum / Zeelst – Dinsdagavond vond de herdenkingsbijeenkomst plaats op het Meidveld bij het monument ‘Donderslag bij heldere hemel’.

Op het Meiveld verzamelden rond zes uur ’s avonds organisatoren, deelnemers en bewoners zich rondom het monument op het Meiveld. Grard Snelders stelde alle gasten voor, hij sprak namens de werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september. Albert Renders sprak namens de nabestaanden. Voor elk van de 19 slachtoffers werd een roos neergelegd bij het monument. Op 17 september 1944 kwamen zij bij een bombardement over Zeelst om het leven.

Grard Snelders
Opening door Grard Snelders

Na afloop van de bijeenkomst begon omstreeks 19.00 uur de stille tocht naar het kerkhof van de St. Willibrorduskerk in Zeelst. Het Onze Lieve Vrouwengilde ging de tocht voor. Na een korte herdenking begon de kranslegging op het grafmonument. Hier werd onder andere een bloemstuk gelegd door de nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement. Rond half acht kwam de ceremonie ten einde.

Deelnemers aan de herdenking waren de gemeente Veldhoven, het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september, de werkgroep 17 september van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, nabestaanden, het Onze Lieve Vrouwengilde, Harmonie l’Union Fratenelle, Scouting St. Aloysius, Amnesty International, Ambassade van Vrede Veldhoven en leerlingen van de basisscholen en het Sondervick College.

Voor elk slachtoffer wordt een roos neergelegd