zondag 25 februari 2024
Een vliegtuig stijgt op vanaf Eindhoven Airport.
Omwonenden mogen meepraten over geluidsoverlast Eindhoven Airport. Foto: Jerry Immers

Eindhoven Airport laat omwonenden meepraten over geluidshinder

De luchtverkeersleidign van Eindhoven Airport wil omwonenden betrekken in de gesprekken over de herinrichting van de luchthaven. Daarvoor wordt in maart een masterclass georganiseerd onder de naam ‘Redesigning Eindhoven Air Traffic’. Omwoners in een straal van 15 kilometer worden uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten over geluidshinder.

“vliegroutes worden doorgaans ‘top-down’ ontworpen, als op- en afritten tussen de snelwegen in de lucht en het
vliegveld.”, vertelt Majoor Marcel de Pee van de luchtverkeersleiding. “De ligging van die routes bepaalt voor een groot deel de ervaren
geluidshinder op de grond. Tijdens gesprekken met omwonenden over dit onderwerp worden regelmatig vragen gesteld als ‘Waarom maken jullie die bocht boven een woonwijk, en niet gewoon een paar honderd meter verderop over dat
bos?’ Vaak is daar een goede reden voor. Maar dat is niet altijd zo. Ook binnen al die complexe regels is er
ruimte om het beter te doen.

De luchtverkeersleiding wil uiteindelijk de kennis van luchtmacht en de ‘bewoners op de grond’ tot de juiste vliegroutes komen en zo veel mogelijk hinder vermijden.

Aanmelden voor de masterclass kan op www.defensie.nl/masterclassluchtmacht.