dinsdag 28 mei 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Arbitragefondsen, alternatief of aanvulling?

Beleggen in vastgoed en investeren door middel van crowdfunding is in eerdere columns al aan bod gekomen. Minder bekend is het beleggen in arbitragefondsen. Dit klinkt abstract en ingewikkeld. Dat is gedeeltelijk waar, maar toch kan het extra waarde toevoegen aan een effectenportefeuille.

Wat is een arbitragefonds?

Simpel gezegd probeert een arbitragefonds te profiteren van prijsverschillen op diverse financiële markten tussen verschillende aan elkaar gerelateerde effecten. Met het combineren van een aantal transacties wordt geprobeerd te profiteren van onevenwichtigheden op verschillende financiële markten. Er worden bijvoorbeeld op markt A aandelen gekocht en dezelfde aandelen worden op markt B verkocht. Per saldo wordt er geen richting gekozen. Of de koers van het onderliggende aandeel nu daalt of stijgt is niet van belang. Wat telt is dat het prijsverschil tussen het aandeel op markt A en B er wordt ‘uitgepeuterd’. Deze marges zijn vaak gering, maar bij grote aantallen kan er toch goed verdiend worden. In het huidige tijdperk worden de handelsmogelijkheden met wiskundige formules (=algoritmes) uitgewerkt, terwijl dit vroeger een fysieke bezigheid was.

Bijna elk arbitragefonds heeft als doel om stabiele beleggingsresultaten te behalen onder alle marktomstandigheden tegen bijzonder lage risico’s.

Welke strategieën worden er gebruikt?

Er zijn vele strategieën te bedenken en arbitragefondsen richten  zich meestal maar op een paar hiervan. De technieken zijn in de kern vooral gericht op de beweeglijkheid (volatiliteit) van aandelen en obligaties. Ook kunnen er actief posities worden ingenomen op het verwachte dividend van bedrijven of op converteerbare obligaties die zowel een obligatie- als optiecomponent in zich hebben.

Voor wie zijn deze fondsen geschikt?

Inhoudelijk zijn dergelijke fondsen een stuk moeilijker te doorgronden dan bijvoorbeeld een aandelenfonds. Een arbitragefonds is tegelijkertijd op diverse financiële markten actief. Het vereist een sterk risicomanagement, omdat kapitaalbescherming essentieel is. Daarnaast is een bepaalde omvang ook belangrijk om als marktpartij serieus genomen te worden. En vanwege het arbeidsintensieve karakter van deze fondsen kennen ze vaak hogere beheerskosten. Bovendien eisen ze vaak een prestatiebeloning.

Beleggers in dergelijke fondsen moeten vanwege de complexheid natuurlijk de risico’s kunnen en willen nemen. En op inkomsten uit de fondsen moet niet gerekend worden. Ook is de verhandelbaarheid minder groot dan op de aandelenmarkt en duurt het dus vaak langer voordat het geld weer op de rekening staat bij verkoop.

Conclusie

Een belegging in een arbitragefonds voegt zeker iets toe aan een gespreide effectenportefeuille. De balans tussen rendement en risico verbetert. Belangrijk is dan wel een arbitragefonds te vinden dat goed wordt geleid en risicomanagement centraal heeft staan. Als de fundering goed is, mogen de handelaren hun gang gaan met het afstruinen van de financiële markten om vervolgens de whizzkids de ruimte te geven dit in computermodellen om te zetten.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring opgebouwd in het adviseren van klanten bij uiteenlopende vraagstukken.