dinsdag 21 mei 2024
De Heerseweg, gezien vanaf de Kempenbaan - Foto: Herman Schoemaker

ASML koopt 13 woningen aan Heerseweg

Heers – Het zat er al een tijd aan te komen, maar nu is het echt zover. ASML heeft alle 13 woningen aan één kant van de Heerseweg in handen gekregen. De laatste handtekeningen zijn gezet in een proces dat enkele maanden duurde, waarbij de contacten tussen bewoners en chipmachinefabrikant uitstekend verliepen.

Zowel ASML als de bewoners hebben niet bekend gemaakt wat de verkoopprijzen waren, maar dat ASML een ruimhartig aanbod zou doen, was in de wandelgangen al langer bekend. Eerder werden al overnamebedragen genoemd van “twee keer de vraagprijs” en “het dubbele van de WOZ-waarde”. Duidelijk werd wel dat ASML ervoor gezorgd heeft dat iedereen iets nieuws kon kopen zonder een nieuwe hypotheek af te hoeven sluiten.

ASML had sinds enkele maanden belangstellingen voor de 13 woningen in verband met mogelijke toekomstige uitbreidingen van de chipmachinefabrikant.

Voor het einde van 2026 moeten de huidige bewoners aan de oostkant van de Heerseweg verhuisd zijn. Daarna worden de huizen gesloopt. Maar al eerder wordt er een nieuwe weg aangelegd die langs de tennisbanen door een deel van de achtertuinen gaat lopen.