donderdag 13 juni 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Beleggen in waterstof

Een tijdje geleden werd investeren in waterstof de nieuwe trend. Maar zoals bij zoveel trends gaat dit met horten en stoten. De gekte is wel wat bekoeld, maar toch blijft ‘hydrogen’ één van de zeer kansrijke bronnen van energie in de toekomst.

Energietransitie

De opwarming van de aarde is wellicht de grootste bedreiging voor de mensheid. Tevens biedt het een enorme kans voor bedrijven die in staat zijn om bij te dragen aan het voorkomen en/of verminderen van CO2 uitstoot. Europa heeft bijvoorbeeld uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 is er een tussendoel gesteld waarbij de uitstoot met 55% gedaald moet zijn ten opzichte van het niveau in 1990. De trend is dus duidelijk; van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Automobielbedrijven en hun rol in de transitie

Tesla heeft de hele bedrijfstak destijds opgeschud door de introductie van de volledig elektrisch aangedreven auto. In het begin vol ongeloof en nu vol bewondering kijken de voorheen gevestigde fabrikanten hiernaar. Europa heeft bepaald dat vanaf 2035 er geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer verkocht mogen worden. Momenteel is de actieradius van elektrische auto’s nog beperkt en duurt het lang voordat accu’s weer geladen zijn. Vandaar dat er door diverse partijen ook fors geïnvesteerd wordt in technieken die het mogelijk maken om auto’s op waterstof te laten rijden.

Productie van waterstof

Waterstof komt in de natuur bijna niet voor, dus moet het geproduceerd worden. Afhankelijk van de gekozen productiemethode kan grijze, blauwe en groene waterstof onderscheiden worden. De laatste variant kent geen schadelijke uitstoot en het productieproces is volledig gebaseerd op duurzame bronnen.

Beleggen in waterstofaandelen

Het is uiteraard mogelijk om aandelen van individuele bedrijven te kopen. Verschillende grote bedrijven zijn actief in de productie van waterstof of van de brandstofcellen die voertuigen aan kunnen drijven. Het voordeel van ‘groot’ zijn is dat er ook andere activiteiten zijn en er dus meer spreiding is en tegenvallers op kunnen worden gevangen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan Air Liquide en Toyota. Grotere risico’s worden genomen door het kopen van kleinere waterstofaandelen zoals PowerCell Sweden, Nel ASA, Plug Power en FuelCellEnergy.


De grafiek geeft de koersontwikkeling van het aandeel FuelCell Energy weer over de laatste 5 jaar. Tot nu toe heeft een lange termijn aandeelhouder nog geen plezier van deze belegging gehad.

Als een belegger besluit hierin te beleggen, is het vanuit risicobeheersing aan te raden in een mandje van waterstofaandelen te beleggen. Hiervoor is een Exchange Traded Fund (ETF) bij uitstek geschikt. De op- en neerwaartse bewegingen kunnen dan ook fors zijn. Echter, het specifieke risico van het belegd zijn in één bedrijf wordt daarmee voorkomen.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring opgebouwd in het adviseren van klanten bij uiteenlopende vraagstukken.