zondag 23 juni 2024

Bestemming gevonden voor Willibrordeskerk: boulderbaan

Zeelst – In Zeelst staat de monumentale Willibrordeskerk leeg. Daar komt medio 2023 verandering in. Er komt een bouldercentrum, een soort klimwand. De parochie Christus Koning heeft overeenstemming gevonden met Neoliet. Neoliet is al 30 jaar actief in Brabant, opgericht door 8-voudige Nederlands kampioen Erik Jacobs. De Mariakapel, de klokkentoren, de begraafplaats en andere belangrijke kerkelijke functies blijven bestaan. 

De kerk blijft zo in eigen bezit. De parochie vindt dat belangrijke kerkelijke functies moeten blijven bestaan en dat de kerk een maatschappelijk rol kan blijven vervullen. Omwonenden zijn in de plannen gekend. Voor bewoners blijft er een plek in de kerk om te bidden of om rust te vinden. De Mariakapel wordt iets kleiner, maar voorzien van een eigen ingang. Ook wordt gelet op geluidsdichtheid. De klokkentoren zal in gebruik blijven en de begraafplaats blijft open. Tevens zal Neoliet de inrichting zoveel mogelijk aanpassen aan de huidige sfeer en uitstraling. Daarbij geldt de voorwaarde, dat de kerk later eventueel weer in ere hersteld kan worden.

Boulderen

In de klimsport zijn er drie disciplines: touwklimmen, boulderen (klimmen tot afspronghoogte) en speed (snelklimmen). Inmiddels is de sport Olympisch. Neoliet is een plek waar sport, ontspanning en ontmoeten samen gaan in een relaxte setting. Voor jong en oud, voor recreant en topsporter, voor onderwijs, bedrijven en voor parasporters. In alle vrijheid geeft de bezoeker invulling aan de klimsport. Klimmen is een gezonde, mooie manier van bewegen en sporten voor iedereen.

Communicatie met bewoners

Inmiddels hebben de parochie, Neoliet en de gemeente drie voorlichtingsavonden gehouden. De vragen van de bezoekers en genodigden zijn zo goed mogelijk beantwoord. Er zijn ook aandachtpunten. De reeds bestaande parkeeroverlast in het gebied, bijvoorbeeld. Hoewel dit een zaak is van de gemeente, zullen parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden voor bezoekers van Neoliet, vrijwilligers van de kerk en de begraafplaats. Er worden maatregelen genomen om misbruik te voorkomen.

Neoliet zegt dat een groot deel van de bezoekers met de fiets komt. De bezoekers in de middag en aan het begin van de avond zijn doorgaans jeugd en studenten.

Vergunningsaanvraag

De parochie en Neoliet gaan de komende weken verder bespreken hoe aan de wensen van alle betrokkenen kan worden voldaan. De vergunningsaanvraag wordt gestart. Er zal op Kerstavond een Eucharistieviering plaatsvinden. Half januari zal pastoor Frank As de onttrekking aan de Eredienst leiden. Neoliet kan daarna gaan inrichten. Neoliet wil graag samenwerken met organisaties en bewoners om (de historie van) de kerk en de dorpsgemeenschap een plek te blijven geven.