woensdag 19 juni 2024
Voormalig Rabobank gebouw Bossebaan
Appartementen en hoge woontoren langs Bossebaan

Bouw Bossebaan kan doorgaan

D’Ekker – De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft het verzoek van een omwonende om het bestemmingsplan Bossebaan te schorsen afgewezen in een spoedprocedure. Het gaat om een voorlopige uitspraak.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een 38 meter hoog appartementencomplex op de plek van de voormalige Rabobank en postkantoor. De omwonende had bezwaar tegen de hoogte van de toren vanwege aantasting van zijn privacy en uitzicht en vreesde verkeers- en parkeeroverlast en stapte daarmee naar de hoogste rechter. Ook stelde hij dat de hoogte in strijd is met de structuurvisie van de gemeente. Volgens de rechter is dat niet het geval en zorgen 130 meter afstand tussen de woning en het nieuw te bouwen complex in combinatie met de hoge bomen die ertussen staan wel voor enige aantasting van het woongenot, maar niet in zo’n mate dat het van doorslaggevend gewicht is. De rechter verwacht geen extra parkeeroverlast en onaanvaardbare verkeersoverlast. Het woningtekort in Veldhoven is voor de rechter ook van belang voor de uitspraak. Hiermee kan de bouw naar verwachting in het najaar beginnen. Wel is er later in het jaar nog een bodemprocedure.

Lees de complete uitspraak.