woensdag 24 april 2024
Rood-wit paaltje bij de ingang van de Zuringbeek

Wel of geen paaltjes in Cobbeek?

Cobbeek – De gemeente peilt de mening van bewoners in Cobbeek Zuid. Willen zij wel of geen paaltjes zodat auto’s onmogelijk het woonerf kunnen inrijden. Bewoners hebben geklaagd over ‘schade aan woningen’. De meningen zijn verdeeld. Bewoners aan de Mosbeek zijn tegen paaltjes. Het voetgangersgebied is de enig manier om met de auto voor het huis te komen.

Door paaltjes te plaatsen aan de ingang van de Mosbeek en de Buntbeek, is het onmogelijk om het woonerf met de eigen auto in te rijden. Aan de Zuringbeek staat al zo’n paaltje (zie foto). Wie toegang wil, bijvoorbeeld voor bezorging van spullen of voor een verhuizing, moet een paar dagen eerder een verzoek indienen bij de gemeente. Vorige week viel voor de tweede keer een brief met enquête op de mat. Eerder inventariseerde de gemeente al wat bewoners willen. Daar kwam veel reactie op binnen. Van voor- en tegenstanders.

In de brief die nu is bezorgd, legt de gemeente nog eens uit dat het voetgangersgebied niet is bedoeld voor auto’s. Er staat: ‘De woningen liggen in een voetgangersgebied. Bewoners weten dus dat zij niet met de auto bij de voorzijde van de woning kunnen/mogen komen. Ook niet voor het uitladen van boodschappen. De auto moet en stukje verderop geparkeerd worden.’

Een bewoner aan de Mosbeek die anoniem wil blijven, is verontwaardigd. Al 46 jaar wordt de huidige situatie gedoogd. Ook noemt hij de onevenredigheid van de drastische maatregel. Sommigen hebben toegang tot hun huis via garagepleintjes. De huizen aan de Mosbeek hebben geen achterom; daar ligt de Sterrenlaan met een hondenuitlaat gebied. Deze bewoners zijn afhankelijk van het voetgangersgebied om zware spullen in huis te krijgen.

De gemeente spreekt af dat de meerderheid de doorslag geeft mits 50% van de enquêtes terugkomt. Wie niets inlevert, telt niet mee. In september valt de beslissing.