dinsdag 16 juli 2024
Een viering van Oase

‘Buiten-gewoon’ Taizévieringen en Oase-vieringen in Veldhoven

Veldhoven – Bij gebeden en gezangen denken we al gauw aan vieringen in de katholieke en protestantse kerk. Maar in Veldhoven vinden sinds 2011 ook Taizévieringen plaats en is vanaf 2016 Geloofsgemeenschap Oase actief. Wie zijn ze? En wat doen ze?

Het was Myriam Schoutsen die het initiatief nam tot Taizévieringen in Veldhoven. De vader van de toenmalig pastoraal werkster van de pastorale eenheid Christus Hovenier zong in het Taizékoor in Eersel. Hij enthousiasmeerde zijn dochter om ook in Veldhoven Taizévieringen te gaan houden. In maart 2011 vond voor de eerste keer een Taizéviering in Veldhoven plaats in de voormalige H. Jozefkerk aan de Burg. van Hoofflaan. De viering werd toen door het Taizékoor uit Eersel ondersteund onder de bezielende leiding van Eelco Kroon.

Zestigste viering

Na de sluiting van de H. jozefkerk vond de groep onderdak in de Immanuelkerk aan de Teullandstraat (zie foto). Inmiddels is men al toe aan de zestigste viering. Ellen Waarma en Elly Kok zitten in de werkgroep voorbereiding van de vieringen. We houden in de periode van oktober tot en met maart één keer per maand een Taizéviering. Taizévieringen worden op verschillende plaatsen in de wereld gehouden. Overal ligt het accent op meditatie, gebed, licht en gezang’, legt Ellen uit.

De vieringen zijn altijd oecumenisch en voor iedereen toegankelijk. Het bezoekersaantal loopt uiteen van enkele tientallen tot ruim vijftig. Ellen: ‘We zien hier ook mensen die vieringen in de Christus Koningkerk, Immanuelkerk en kerken uit de regio bijwonen. Na de viering bij ons, die zo’n 40 minuten duurt, is er altijd gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.’

In Veldhoven vinden de vieringen plaats op de derde zaterdag van de maand. Om 18.45 uur is de inloop. Elly: ‘Iedereen wordt gevraagd om dan stil te zijn. Er draait mooie rustgevende muziek tot 19.00 uur als de viering begint. Er gaat niemand voor in de viering, we doen het samen.’

Stilte

Op zaterdag 17 december 2022 vindt de zestigste Taizéviering plaats. Thema van de viering is: ‘Immanuel: God met ons’. De mogelijkheden om met elkaar te communiceren lijken tegenwoordig bijna onuitputtelijk! Tegelijkertijd is er óók een groeiend verlangen naar contact, naar de bron van het leven. Om hiermee in aanraking te kunnen komen, is het nodig de stilte weer toe te laten in het leven. De viering wordt opgeluisterd door een vierstemmig gemengd koor. Naast gezangen zijn vaste onderdelen van de viering onder meer een openingsgebed en lezing. In Taizé heeft stilte een centrale plek. Elly: ‘De zeven minuten stilte gebruikt de een om te mediteren en de ander om wat te mijmeren.’
De volgende Taizévieringen zijn op de zaterdagen 21 januari, 25 februari en 18 maart. Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom. De werkgroep is te bereiken via taizeveldhoven@gmail.com.

Oase

De Immanuelkerk vormt ook de thuisbasis voor Geloofsgemeenschap Oase. Jeroen Kok is voorzitter van het bestuur. ‘In de samengevoegde parochie Christus Koning was geen ruimte meer voor een lekenvieringengroep. De vieringengroepen uit een aantal voormalige parochies hebben elkaar vervolgens gevonden om zelfstandig verder te gaan met als resultaat de Geloofsgemeenschap Oase.’ Frank Bockholts is coördinator van de liturgiegroep. ‘Dit is niet uniek. Zoals wij zijn er honderden in Nederland. Zo zijn er in de regio Eindhoven al zes waarmee wij samenwerken.’

Vrienden

De geloofsgemeenschap telt inmiddels 130 vrienden die periodiek de nieuwsbrief Bronwater ontvangen. 80 van de vrienden zijn actief betrokken bij Oase. Een keer per maand verzorgt de geloofsgemeenschap een viering in de Immanuelkerk. Frank: ‘Veel geloofsgemeenschappen hebben elke week een viering. Wij hebben er bewust voor gekozen om dit één keer per maand te doen om de belasting voor de voorgangers niet te groot te maken.’

Wel merken ze bij Oase dat er behoefte is aan meer contact. Zo waren er vóór corona regelmatig gespreksavonden. Een moment van samenkomst is er wel elke donderdag in de Immanuelkerk waar tijdens een inloopochtend tussen 10.00 en 12.00 uur een praatje kan worden gemaakt. En in coronatijd zijn er fietstochten gehouden langs kapellen in de regio. Waar de vieringen voor corona bezocht werden door 40 à 50 bezoekers, is dat inmiddels teruggevallen naar circa 30. Veel mensen beluisteren en bekijken de diensten online via kerkTV waarvan de instructie te vinden is op de website www.oaseveldhoven.nl.

Pianist en zanger

In de maandelijkse vieringen van circa 45 minuten komt altijd een aantal elementen uit de katholieke viering terug. Jeroen: ‘Een groot deel van onze vrienden staat in de katholieke traditie. Iedereen is vrij om ook diensten in de Christus Koningkerk of Immanuelkerk te bezoeken. Een aantal van onze vrienden doet dat ook.’ Frank: ‘De teksten zoeken we zelf uit, afhankelijk van het thema van de viering.’ Vieringen worden opgeluisterd door een pianist en zanger. ‘We zingen ongeveer 7 liederen die iedereen meezingt. Daarbij zitten veel gezangen die ook in de katholieke kerk worden gezongen.’

Rustpunt

Bij de voorbeden is er voor ieder de mogelijkheid om een eigen voorbede uit te spreken en daarbij een kaarsje aan te steken. Die voorbede kan algemeen, maar ook heel persoonlijk zijn. Vast onderdeel van de viering is het ‘Lichtje van de maand.’ ‘Dat is een bloemstuk met een kaars. Na de viering gaat dat naar iemand waarvan wij vinden dat diegene een hart onder de riem kan gebruiken’, legt Frank uit. Oase wil een rustpunt zijn in het dagelijks leven en met het brood delen voeding geven om weer op weg te kunnen gaan.

De Immanuelkerk is voor Oase een inspirerende en warme plek. Frank: ‘We inspireren elkaar en we nemen dingen van elkaar over. Sommige vieringen doen we ook samen.’ Op kerstavond houdt Oase een kerstviering met medewerking van het koor Chant’Oers. De viering in de Immanuelkerk begint om 19.00 uur.