zondag 23 juni 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Crowdfunding: hype of toekomst?

De afgelopen weken hebben veel Nederlanders geld gestort op rekening van Stichting De Gouden Tip. De moord op een bekende misdaadverslaggever en zijn inzet voor deze stichting hebben een extra impuls gegeven. Deze pas opgerichte stichting beoogt via crowdfunding € 1 miljoen op te halen. Met als doel de gelden te gebruiken als beloning voor de ‘gouden tip’ in zogenoemde cold cases en om slachtoffers van misdrijven bij te staan.

Het fenomeen crowdfunding is in Nederland populairder dan ooit. Door de pandemie zijn we met zijn allen nog langer actief met onze telefoon en computer. De ontwikkeling van de platformeconomie heeft hierdoor een enorme versnelling gekregen.

Wat is crowdfunding?

Investeren met of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep mensen aan particulieren of ondernemingen, meestal via een online (crowdfunding)platform. Het kan dus een manier zijn om voldoende geld te verzamelen om een project te kunnen starten en te financieren. Het idee is dat je met veel kleine investeerders, zonder tussenkomst van een bank, een startkapitaal bij elkaar brengt om een project te kunnen starten.

Omvang van crowdfunding in Nederland

In de eerste helft van 2021 is er in Nederland 358 miljoen euro met crowdfunding gefinancierd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen 178 miljoen euro werd opgehaald. Circa 9.000 projecten en ondernemingen zijn op deze wijze succesvol gefinancierd. De meest populaire vorm van crowdfunding is een lening. Bijna 90% van het totaal opgehaalde bedrag betreft een lening.
Welke soorten crowdfunding zijn er te onderscheiden?

  • Doneren: geld schenken aan een goed doel. Geldgevers nemen afscheid van het geld maar hebben wel direct zicht op waar hun geld naar toe gaat. De Stichting De Gouden Tip is een voorbeeld van deze vorm van crowdfunding.
  • Sponsoring en reward based: ondersteunen van een project, tegen een (niet-financiële) tegenprestatie in natura. Dit kan bijvoorbeeld een product of dienst zijn. Het financiële aspect is hierbij onderschikt en geldgevers voelen zich vooral verbonden met het doel wat de aanvrager nastreeft.
  • Lening (loan based): uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier. In ruil daarvoor wordt een rente op de lening beloofd. Bij deze vorm van crowdfunding is financieel rendement belangrijk.
  • Aandelen (equity based) : investeren in een bedrijf, met als belofte dividend en waardevermeerdering van het aandeel. Ook hier geldt dat het rendement van de investering belangrijk is.

Ongeacht de wijze van crowdfunding kan gesteld worden dat deze vorm meer dan over alleen geld gaat. Het is voor initiatiefnemers een instrument om mensen te betrekken bij wat ze doen. Mensen die geld overmaken zijn vaak de ambassadeurs van vandaag en morgen. Ook zijn ze vaak trouwe klanten, betrokken donateurs of terugkerende bezoekers.

Wordt er toezicht gehouden?

Een crowdfunding-platform kan, afhankelijk van de vorm, onder de Wet op het financieel toezicht (Wtf) vallen. Als je bijvoorbeeld rente, obligaties of aandelen in ruil voor je gedane investering krijgt, heeft het platform in veel gevallen een vergunning of ontheffing van de AFM nodig. Voorbeelden hiervan zijn een vergunning als financiële dienstverlener, beleggingsonderneming of een ontheffing voor het aantrekken van opvorderbare gelden. In het register crowdfunding-platformen kun je nakijken welke partijen een vergunning dan wel ontheffing hebben van de AFM.

Geen hype, zeker toekomst!

Crowdfunding voegt voor de belegger zeker wat toe. Wel is het zaak om het kaf van het koren te scheiden. En zeker als er pandrechten, zekerheden of borgtochten in het spel zijn. Kijk goed naar de verhouding tussen rendement en risico. En bedenk wat er in het slechtste scenario overblijft van de investering. Begin met kleine bedragen om na te gaan of het bij je past.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring opgebouwd in het adviseren van klanten bij uiteenlopende vraagstukken.