zondag 23 juni 2024
Wethouder Hans van de Looij (r) met het boek @Foto Rudy Snel

Erfgoedhuis maakt boek over 100 jaar Veldhoven

Veldhoven – De eerste exemplaren van het boek Veldhoven 100, Van Kempische plattelandsgemeente naar Hightech Region, is zaterdag 20 november uitgereikt aan burgemeester Marcel Delhez en wethouder Hans van de Looij. Peter Smetsers van het comité Veldhoven 100 ontving het derde exemplaar. Het boek is een uitgave van Erfgoedhuis Veldhoven en is geschreven vanuit de eigen achtergrond van de samenstellers.

Het boek geeft een overzicht van de ontwikkeling vanaf “de vereeniging” in 1921 waarvoor niet iedereen stond te juichen tot de Hightech gemeente met plattelandstrekjes die het nu is. Hierdoor geeft het boek over 100 jaar dus niet alleen een beeld van het Veldhoven van 1921, maar ook van 2021. Met soms een uitstapje naar de 19e eeuw voor duiding en zonder de pretentie om volledig te zijn.

Diverse anekdotes

Omdat de groei van Veldhoven vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken, komen verschillende onderwerpen in het boek aan de orde. Van de gemeentehuizen en cultuur tot het centrum en het archeologisch erfgoed. Ook staan er verschillende anekdotes in. Het vertelt onder andere over de eerste telefoons in Veldhoven die in schril contrast staan met de vele mobieltjes van nu. Drieka van der Linden noemt het eerste toestel in Meerveldhoven d’n hallo. Ook de bekende anekdote over UNA komt voorbij. De bus naar de kampioenswedstrijd tegen Reusel mocht niet over Veldhoven rijden, omdat dat ongeluk zou brengen. RKKVO-trainer Drieske Oomens, hij werkte voor een loon van aardappels, roggebrood en eieren. Een andere anekdote is die van de straatverlichting in Zeelst die aanbleef zodat verwoede kaartliefhebbers hun spel nog konden afmaken onder de lantaarnpaal.

Verkrijgbaar

Het boek is verkrijgbaar via www.erfgoedhuisveldhoven.nl, bij Bruna in het Citycentrum en bij Primera in de Kromstraat.