woensdag 24 april 2024

Convenant DigiTaalhuis Veldhoven getekend

Landelijk hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder grote moeite met spreken, lezen en schrijven in het Nederlands. In Veldhoven geldt dit bij benadering voor 2.800 tot 3.300 inwoners. Anderhalf miljoen Nederlanders hebben problemen met rekenen. En één op de vijf Nederlanders heeft onvoldoende digitale vaardigheden, met name laaggeletterden, laagopgeleiden en senioren.

Basisvaardigheden
Om de basisvaardigheden van Veldhovenaren te vergroten, werd op donderdag 6 april in de Bibliotheek Veldhoven het convenant ‘DigiTaalhuis’ getekend door maar liefst 9 betrokken partijen: de Bibliotheek Veldhoven, Gemeente Veldhoven, Stichting Lezen Schrijven, Stichting Cordaad Welzijn, Educatief Centrum De Parasol, Totaal Inburgering Training, Ster College Eindhoven, Stichting EVA en SeniorWeb Veldhoven.

“Het is belangrijk om samen te werken aan verbetering van de basisvaardigheden” vertelde bibliotheekdirecteur Dorine Prinsen voorafgaand aan de ondertekening. “Ook in Veldhoven bestaat er laaggeletterdheid, er zijn minimaal zo’n 3.000 inwoners die moeite hebben met spreken, lezen en schrijven in het Nederlands. En dat beperkt hen op allerlei gebieden.”

Het DigiTaalhuis
Het DigiTaalhuis wordt een herkenbare plek in de Bibliotheek Veldhoven waar volwassenen beter kunnen leren spreken, lezen en schrijven in de Nederlands taal, rekenen en omgaan met de computer en het internet. Om de gestelde doelen te realiseren werken professionals samen met vrijwilligers, die via scholing de kans krijgen om hun expertise te ontwikkelen.

Meer informatie: www.bibliotheekveldhoven.nl/convenant-digitaalhuis