donderdag 13 juni 2024
De Provinciale Staten vergaderen in het Provinciehuis in Den Bosch

Valt er wat te kiezen voor dorpsbewoners?!

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar liefst 20 partijen doen eraan mee. De vraag is “Valt er wat te kiezen?”. Feitelijk valt er heel wat te kiezen. Er spelen genoeg zaken op het Brabantse platteland. Om daar meer informatie over te geven, is er een magazine verschenen. Gemaakt door de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant in samenwerking met de politieke partijen.

In het magazine komen vragen ten aanzien bijvoorbeeld de stagnerende woningbouw in de dorpen, het jongerenbeleid, het openbaar vervoer in kleine kernen, de opvang van vluchtelingen en het voorzieningenniveau aan bod. Op deze en andere vragen geven de 20 deelnemende partijen een antwoord in het verkiezingsnummer. U kunt ze downloaden of lezen via de website van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.

“Meer betrokkenheid vanuit provinciehuis”

De voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is Evert van Schoonhoven. Hij vraagt zich in de verkiezingsspecial hardop af of het maatschappelijk onbehagen de Brabantse politiek verder mee gaat bepalen. ‘Ik hoop oprecht dat de nieuwe statenleden deze urgentie voelen. Dat ze in de komende 4 jaar de aanwezige talenten en kwaliteiten bij de Brabantse inwoners aan gaan boren en weten te vinden. Niet symbolisch via een referendum of een burgerberaad, maar veel meer met een duidelijke, structurele betrokkenheid vanuit het provinciehuis. En wij willen daar als belangengroepering graag bij helpen!’

 NOS- Slotdebat en uitslagenavond vanuit het provinciehuis

Rondom de Provinciale Statenverkiezingen zendt de NOS een aantal live-uitzendingen uit van het provinciehuis in Den Bosch.

Vanuit de hal van het provinciehuis wordt het slotdebat van de landelijke lijsttrekkers uitgezonden op 14 maart. En op 15 maart verzorgt de NOS de uitslagenavond vanuit het provinciehuis die via NPO 1 wordt uitgezonden.