donderdag 25 juli 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Havik of duif

Nee, dit wordt geen natuurkundige column over de havik die beschouwd wordt als de meest gevreesde roofvogel voor duiven. Beide soorten spelen echter wel, in verwijzende zin, een rol in de financiële wereld.

Centrale banken

Alle ogen waren deze week gericht op zowel de centrale bank van de VS (FED) als Europa (ECB). Wat gaan ze doen of laten en durven ze een richting aan te wijzen. De woorden van hun voorzitters Jerome Powell en Christine Lagarde worden op een weegschaaltje afgewogen.

Wat is hun taak?

De hoofdtaak van de Federal Reserve (FED) is het voeren van een monetair beleid dat gunstig is voor de ontwikkeling van het lange termijn economisch potentieel van het land waarbij de werkloosheid en inflatie laag zijn. De ECB heeft als taak om de prijzen in het eurogebied stabiel te houden. Ook helpt ze om het Europese bankenstelsel sterk en stabiel te houden.

Hoe wordt er gestemd?

Diverse commissies houden zich bij de centrale banken bezig met beleid te maken. De term havik of duif verwijst naar de stemvoorkeur van de centrale bankiers. Een ‘havik’ is bevreesd voor oplopende inflatie en zal er alles aan doen om dat te bestrijden. Normaliter zal dit hogere rentetarieven betekenen om de daling van koopkracht te voorkomen. Dit kan ten koste gaan van de economische groei. Een ‘duif’ is voorstander van een ruimer monetair beleid met lage rentetarieven om zo de economie te stimuleren. Dit zou dan weer moeten leiden tot meer uitgaven en werkgelegenheid.

Tegenstellingen

In de pers wordt meestal veel aandacht besteed aan haviken en duiven die het luidst kekkeren en koeren. Maar er is ook nog een middengroep die naar gelang de omstandigheden zich bij een kamp aansluit. Om in vogeltermen te blijven, heten ze de ‘mussen’.

Wat een week!

Eerst de FED die aankondigt de noodsteun in een sneller tempo af te bouwen. Ook gaf ze aan dat de rente in 2022 in een drietal stappen verhoogd kan worden. De ECB gaat de monetaire voet ook wat van het gaspedaal afhalen. De opkoopprogramma’s zullen per saldo afgebouwd gaan worden, maar de rente zal waarschijnlijk pas in 2023 voor het eerst pas verhoogd gaan worden.

Wat moet je met deze boodschap?

Simpel gezegd: voor kennisgeving aannemen. Monetaire beleidsmakers fungeren feitelijk als een TomTom. Ze wijzen financiële markten de weg, maar door allerlei gebeurtenissen dient de gekozen route steeds aangepast te worden. En zo lang dit op een geloofwaardige wijze gebeurt, blijft het broodnodige vertrouwen aanwezig.

De kunstmatig lage rente heeft mede gezorgd voor jubelstemming op financiële markten. We zijn gemiddeld genomen rijker dan ooit tevoren. Door de ANBI status van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels is het mogelijk om deze vereniging belastingvrij te steunen. Dan maakt het ook niet meer uit of de voorkeur naar havik, duif of de mus uitgaat.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring opgebouwd in het adviseren van klanten bij uiteenlopende vraagstukken.