woensdag 17 april 2024
Logo van Omgevingsvisie Veldhoven

Hoe ziet Veldhoven er over 20 jaar uit?

Centrum – De gemeente deed gisteren een bijzondere oproep. Veldhoven denkt na over de toekomst en vraagt Veldhovenaren om hulp. Op 1 juli is er om 19.30 uur een online bijeenkomst via Google Meet.

In het bericht van de gemeente staat dat de bedoeling is, ‘samen bespreken wat we de komende jaren in de fysieke omgeving van Veldhoven moeten doen (en laten) om in 2040 de gemeente te zijn die we willen zijn. Zo komen we tot keuzes die op de langere termijn doorwerken.’

In februari was er al een bijeenkomst met inwoners. Daarin zijn ‘dromen gedeeld’ over hoe Veldhoven er in 2040 uit zou kunnen zien. Aan bod kwamen groen, bereikbaarheid, duurzaamheid, inclusie (samenleving), wonen en werken. De dromen heeft de organisatie inmiddels overgeschreven in speerpunten en doelen. Daarover wil ze graag op 1 juli de mening van Veldhovenaren horen.

Meedoen kan door uiterlijk 27 juni een e-mail te sturen naar omgevingsvisie@veldhoven.nl. Na aanmelding krijgt u een link op het internet om mee te doen aan de online bijeenkomst. Eerst meer weten? Kijk dan op de pagina Omgevingsvisie.