maandag 27 mei 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Inflatie en ‘beleggenieren’

In onze column 7 maanden geleden schreven we al over inflatie. Het CBS bevestigt dit nu ook in de cijfers. Onderstaande grafiek toont dit glashelder aan. In november is het inflatiecijfer op 5,2% uitgekomen. Opgelopen gas- en olieprijzen en de kassabon in de supermarkt waren hiervan al een voorbode. Het is zelfs de grootste koopkrachtdaling van de laatste 40 jaar. Het demissionaire kabinet zag zich zelfs genoodzaakt om mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum met € 200 extra te compenseren.


Bron: CBS

Daling koopkracht?

Inflatie is te omschrijven als het stijgen van het algemene prijspeil in de economie. Het wordt ook wel geldontwaarding genoemd. Voor dezelfde hoeveelheid goederen en/of diensten moet je steeds meer betalen. Dit is niet erg als er een stijging van het inkomen uit arbeid of vermogen tegenover staat.

Niet iedereen is de dupe

Bedrijven met een dominante marktpositie kunnen de gestegen kosten in hun bedrijfsvoering gewoon doorrekenen aan de afnemer. ASML heeft bijvoorbeeld een dermate dominante positie dat ze in staat is om haar winstmarge op peil te houden. Bedrijven die actief zijn in de detail- en groothandel zijn, vanwege de hevige concurrentie, veel minder in staat om hun marge op peil te houden.

Rentenieren; schrappen uit het woordenboek

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de lange rente zien over de laatste 24 jaar. Rentenieren, oftewel leven van de rente-inkomsten uit het vermogen is steeds moeilijker geworden. Nu teer je met alleen sparen zelfs in op het vermogen. Banken vragen boven bepaalde spaarsaldo’s gemiddeld een ½% rente in plaats van rente te vergoeden.

Beleggen kan een oplossing zijn

Als je bereid bent enig risico over het vermogen te accepteren, is het nog steeds mogelijk om een daling van de koopkracht te voorkomen. Het woord rentenieren kan voor hen vervangen worden door beleggenieren.