zondag 26 mei 2024

Koninklijke lintjes voor vijftien Veldhovenaren

Veldhoven – Vijftien Veldhovenaren ontvingen van burgemeester Marcel Delhez het mooie nieuws dat aan hen een Koninklijke onderscheiding is toegekend. Een erkenning voor hun langdurige en bijzondere inzet voor onze samenleving. Dertien van hen kregen de onderscheiding vanmorgen opgespeld. Twee onderscheidingen worden op een later moment uitgereikt.

Ook dit jaar gingen burgemeester Marcel Delhez en zijn echtgenote al vroeg op pad om de Veldhovenaren te verrassen. Dit gebeurde digitaal, via een ‘overval’ tijdens een afspraak of aan het woonadres. De woonadressen werden bezocht in een open touringcar met een gezelschap van college- en raadsleden, fanfare, vloggers en pers. Zo was de lintjesregen weer een feestelijke gebeurtenis.

Ingrid van den Boogaard-Wagemans (57 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ingrid van den Boogaard-Wagemans is 50 jaar lid bij Gymvereniging Voorwaarts Veldhoven. In die tijd heeft zij zich op veel terreinen ingezet. Ze was invaltrainer, assistenttrainer en trainer van de wedstrijdselectie dames. Ook was zij bestuurslid en verantwoordelijk voor wedstrijdzaken. Daarnaast was ze vrijwilliger achter de bar. Op dit moment is ze al 40 jaar een actief jurylid, bij Voorwaarts en op landelijke wedstrijddagen. Ook is ze wedstrijdvoorbereider en trainer van het damesteam.

Ria van Geloven-Alewijnse (60 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Ria van Geloven is vrijwilliger bij tennisvereniging VLTC. Zij is verantwoordelijk voor de vrijwilligersadministratie en organiseert het jaarlijkse bedankfeest voor vrijwilligers. Ook is ze bestuurslid van Kempenkoor. Zij zet zich in voor de professionalisering en ontwikkeling van het koor en is verantwoordelijk voor de communicatie en ledenontwikkeling. Daarnaast is ze voorzitter van het Projectteam Matthäus Passion Oirschot en secretaris van de Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen, die de financiële verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse uitvoering draagt.

Eddy Graat (67 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Eddy Graat is vrijwilliger bij Stichting Huis voor de Pelgrims (voorheen de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken). Al tientallen jaren gaat hij mee als brancardier en hij ondersteunt de pelgrimage van mindervalide pelgrims naar Lourdes. Ook is hij vrijwilliger bij de Stichting De Wensfiets Veldhoven en zette zich in voor de steunactie: een activiteit waarbij pre-terminaal zieke mensen onder professionele begeleiding met een rolstoelfiets naar buiten kunnen. Hij verzorgde samen met een collega een live-radioprogramma voor fondsenwerving.

Klaas Groeneveld (82 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Klaas Groeneveld was actief als vrijwilliger, secretaris, evenementenhulpverlener en (reanimatie)instructeur bij de EHBO-verenigingen Utrecht, Eindhoven en Aalst-Waalre. Hij was oprichter en penningmeester van GroenLinks, afdeling Veldhoven en begeleidde in 2011 de fusie met afdeling De Kempen. Ook was hij penningmeester van afdeling Veldhoven-de Kempen en begeleidde hij de fusie met afdeling Eindhoven. Bij GroenLinks afdeling Eindhoven was hij vrijwilliger en actief in de werkgroep Veldhoven. Bij Speeltuinvereniging Philipsdorp Eindhoven zette de heer Groeneveld zich in als EHBO-instructeur.

Jan Willem Lamers (64 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Willem Lamers is vrijwilliger bij Scoutingvereniging Were-Di in Veldhoven. Hij is betrokken bij veel activiteiten en gaf leiding aan de jeugdleden. Ook was hij voorzitter en is hij bestuurslid van Were-Di. Als voorzitter droeg hij bij aan de verbetering van het financieel beleid en aan de opbouw van de vereniging. Als bestuurslid is hij naast zijn bestuurstaken ook verantwoordelijk voor de verhuur van de blokhut. Daarnaast regelt hij onder andere de schoonmaak en de keuringen van de technische installaties.

Tiny Leijten (76 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tiny Leijten was voorzitter, secretaris, redacteur van het clubblad en archivaris/geschiedschrijver bij voetbalvereniging RKVVO. Bij Harmonie Sint Cecilia was hij bestuurslid en voorzitter van de ledenzorgcommissie en muziekcommissie. Ook was hij vrijwilliger en vicevoorzitter van parochie Christus Koning en zette zich in voor de herbestemming van de kerkgebouwen na de fusie. Bij Stichting Historisch Oerle was hij voorzitter en organiseerde presentaties en dorpsquizzen. De heer Leijten is secretaris van Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven/Stichting Geheimen van Veldhoven. Hij is lid van de monumentencommissie en lid van de gemeentelijke werkgroep erfgoed.

Toine van Loon (54 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Toine van Loon is secretaris van het CDA Veldhoven. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het archief, de notulen van bestuurs- en ledenvergadering, indienen van kieslijsten en de communicatie naar de leden in Veldhoven en andere CDA onderdelen. Ook is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging S.V. Rood-Wit Veldhoven. De heer Van Loon is medeoprichter, jeugdleider, trainer en begeleider van het team Rood-Wit Specials; een team voor kinderen met een beperking uit Veldhoven en omliggende gemeenten.

Klaas Makkes (74 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Klaas Makkes is penningmeester van Amnestygroep Veldhoven en medeorganisator van acties en evenementen. Ook is hij secretaris en vrijwilliger bij de Commissie Ziekendag in Veldhoven, die jaarlijks een gezellige middag organiseert: de Happy Sunday. Daarnaast was hij penningmeester van Zangkoor ‘Lopend Vuurtje’ in Eindhoven. De heer Makkes heeft verschillende bestuursfuncties bij het Kempisch Senioren Orkest. Bij Stichting Voedselbank Veldhoven zet hij zich in als chauffeur en verricht onderhoudswerkzaamheden. De heer Makkes was bestuurslid van Stichting Wereldwinkel Veldhoven. Ook is hij vrijwilliger en penningmeester van de World Peace Flame
organisatie in Veldhoven.

Ad van der Muuren (70 jaar)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ad van der Muuren is penningmeester en vrijwilliger bij Harmonie L’Union Fraternelle in Veldhoven. Ook was hij voorzitter van het CDA Veldhoven. Hij is voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Politie Oost-Brabant. Deze stichting ondersteunt financieel, begeleidt en adviseert personen die in financiële nood verkeren en werkzaam zijn bij de Politie Eenheid Oost-Brabant. De heer van der Muuren was penningmeester van de Politieharmonie Oost-Brabant en medeorganisator van (publieks)concerten en buitenlandse concertreizen. Ook is hij secretaris van de Stichting Politiemuziek Nederland (SPN). Bij de Veldhovense Zwemvereniging Njord is de heer van der Muuren vertrouwenspersoon.

Stef Noordermeer (51 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Stef Noordermeer is vrijwilliger, trainer, coach en lid activiteitencommissie bij voetbalvereniging SV Marvilde in Veldhoven. Ook is hij vrijwilliger bij de Stichting KiZoKa (kinderen Zomer kampen) in Veldhoven, die een jaarlijkse kampweek organiseert voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast is hij voorzitter van de bordspelvereniging Roll The Dice in Veldhoven. Hij begeleidt de spellenavonden, is medeorganisator van de jaarlijkse vrijwilligersdag en bemant de stand tijdens spellenbeurzen. Ook organiseert de vereniging jaarlijks het NK Bordspellen. De heer Noordermeer is secretaris van de Stichting Zuiderspel, die jaarlijks een tweedaagse internationale spellenbeurs organiseert in Veldhoven.

Jan Oostenbrink (61 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Oostenbrink is bestuurslid, secretaris, vrijwilliger en trompettist bij Harmonie L’Union Fraternelle in Zeelst. Naast de muzikale activiteiten zet hij zich jarenlang in voor vele niet-muzikale activiteiten. Hij is medeorganisator van evenementen, verzorgt de communicatie naar leden en externen. Ook is hij coördinator van de oud-papier inzameling en andere fondsenwervende activiteiten. Hij ondersteunt de penningmeester en houdt hij de ledenadministratie bij. Daarnaast is de heer Oostenbrink voorzitter van Sjoelclub De Kemphanen in Veldhoven.

Neel Roijers (74 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Neel Roijers was vrijwilliger en overblijfmoeder bij voormalige basisschool Casimir. Ze is vrijwilliger bij de Stichting Nieuwe Levenskracht in Veldhoven en ondersteunt bij de jaarlijkse ziekendag Happy Sunday. Ook was ze vrijwilliger bij Stichting Huis voor de Pelgrim. Mevrouw Roijers is mantelzorger voor een echtpaar, waarvan de man een aantal jaren geleden is overleden. Zij ondersteunt nu de echtgenote. Bij Nationale Vereniging De Zonnebloem in Eindhoven is ze vrijwilliger en begeleidde 29 vakanties voor (oudere) mensen met een fysieke beperking. Ook is ze vrijwilliger bij de Stichting Allegoeds Vakanties.

Winie Scheepers (67 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Winie Scheepers was reserveofficier bij het Korps Nationale Reserve van het Commando Landstrijdkrachten. Ook is hij vrijwilliger bij de Algemene Vereniging van Reserve Militairen. Verder was hij hoofd van de delegaties die deelnamen aan de CIOR-competitie in het buitenland. Ook organiseert hij de vaardigheidsproeven in Oirschot. Bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren is de heer Scheepers vrijwilliger. Ook was hij vrijwilliger bij het ArbeitsKreis ReserveOffiziere Köln. De heer Scheepers is vrijwilliger bij de Reserve Force Council of South Africa. Bij de Stichting Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve is de heer Scheepers bestuurslid. Ook zet hij zich in als vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Aalst-Waalre.

René van de Ven (57 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
René van de Ven is voorzitter, secretaris van het hoofdbestuur en voorzitter van de PR-commissie van de Voetbalvereniging S.V. Rood-Wit in Veldhoven. Hij zorgt voor werving en behoud van sponsoren. Hij is ook betrokken bij het technische beleid en het aanstellen van trainers voor de selectie. Ook was hij jeugdleider en -trainer, (assistent)scheidsrechter, hoofdleider junioren, secretaris en voorzitter van het jeugdbestuur. Daarnaast is hij gastdocent op het gebied van betontechnologie bij het landelijk kennis- en opleidingsinstituut in de civiele bouw. Ook was hij algemeen bestuurslid/secretaris van de Stichting Sportgala Veldhoven.

Harry Welp (68 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Harry Welp was lid/voorzitter van de Cliëntenraad van Apanta-GGZ in Veldhoven. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Groot Veldhovense Atletiek Club (GVAC). De heer Welp is voorzitter van Kookclub EVA, een groep vrijwilligers die het vegetarisme promoten. Ook is hij secretaris van Klootschietvereniging De Kempen. De heer Welp is bestuurslid van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen en lid van stuurgroep Veldwijzer. Hij is voorzitter van de Stichting GOClean Veldhoven. De stichting verzorgt voorlichting op scholen en heeft via fondsenwerving een prentenboek
over zwerfafval uitgebracht.