zondag 26 mei 2024
@foto Simon van Wetten (privébezit)

Lezing Brabant in de Franse Tijd

Centrum – Historicus Simon van Wetten uit Gemert geeft op 16 april een lezing over Brabant in de Franse Tijd op uitnodiging van Erfgoedhuis Veldhoven in samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven.

Simon van Wetten vertelt wat er tussen 1794 en 1813 allemaal veranderde. Zowat alles en dat ook nog in een – naar de maatstaf van die tijd – razend tempo. Of het nu ging om de tot dan toe onderdrukte positie van de Brabanders of om de eerste pokkeninenting, het verbod op katholieke processies of het optrekken van de schuttersgilden, de verplichting tot het kopen van zout in een staatswinkel en het vieren van de huwelijksdag; in alles werd de overheid ineens de factor.

Breuk met het verleden

Voor genealogen komt daar nog bij dat de informatiehonger van de overheid zoveel gegevens op allerlei papieren en overzichtsstaten deed belanden, dat zij de levensgeschiedenis van onze voorouders in de Franse Tijd met felle kleuren kunnen schilderen. De Franse Tijd vormde dus in veel opzichten een breuk met het verleden. De Brabantse mensen aanschouwden destijds ongetwijfeld met verbazing alle veranderingen. Mensen die dezelfde verbazing willen voelen zijn welkom tijdens de lezing op dinsdagavond 16 april van 19 tot 21:30 uur in de Bibliotheek Veldhoven.

Over Simon van Wetten en Erfgoedhuis Veldhoven

Erfgoedhuis Veldhoven wil de belangstelling voor en kennis over de geschiedenis in het algemeen en van Veldhoven in het bijzonder bevorderen. Daarnaast maakt de erfgoedvereniging zich hard voor het beschermen en het behoud van het Veldhovens erfgoed. Ze doen dit met onder meer lezingen, cursussen, excursies en met de heemkamer, gevestigd in de Bibliotheek Veldhoven, waar allerlei erfgoed informatie is te vinden. Simon van Wetten is niet alleen historicus maar ook geschiedenisleraar, schoolleider, archiefmedewerker en gids. Hij woont in Gemert.

Aanmelden

De entree is €5 euro of gratis voor leden van de Bibliotheek en Erfgoedhuis Veldhoven. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden via info@erfgoedhuisveldhoven.nl onder vermelding van de naam, het aantal deelnemers en eventueel lidmaatschap van Erfgoedhuis Veldhoven of de Bibliotheek. Aanmelden kan ook via 06-549 43 196.