zondag 26 mei 2024
Peter Wennink en Mark Rutte

Peter Wennink ontvangt Koninklijke onderscheiding

Veldhoven – Op 10 april reikte demissionair minister-president Mark Rutte een Koninklijke
onderscheiding uit aan Peter Wennink RA. Hij is benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is een hele bijzondere onderscheiding, want dit is de op één na hoogste graad binnen de Orde van Oranje-Nassau en wordt maar zeer zelden uitgereikt. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding vond plaats tijdens het afscheidssymposium dat werd georganiseerd bij ASML in Veldhoven vanwege het terugtreden van Wennink als President en CEO van ASML en Van den Brink als President en CTO.

Peter Wennink is 25 jaar werkzaam geweest voor ASML, aanvankelijk als financieel directeur
en lid van de Raad van Bestuur en vanaf 2013 als President en CEO. Als CEO van ASML – maar ook in zijn vele nevenactiviteiten – heeft Peter Wennink zich bijzonder ingezet voor de samenleving. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de groei van het bedrijf ASML tot een wereldwijde marktleider op het gebied van fabricage van chipmachines en hij droeg daarmee substantieel bij aan de Nederlandse economie. Onder zijn leiderschap werd de positie van ASML in de halfgeleiderindustrie met betrekking tot lithografie-technologie verder uitgebouwd en verstevigd.

Onder zijn leiding werd tevens de ASML Foundation en het Community Engagement Program opgericht, dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan de gemeenschap met programma’s voor onderwijs, de sponsoring van sport- en culturele activiteiten (zoals Eindhoven Marathon, Glow, Van Gogh Museum en Van Gogh Village Museum) en infrastructuurprojecten. Zo kunnen medewerkers van ASML onder werktijd helpen bij maatschappelijke instellingen, worden technieklessen aangeboden aan meer dan 180.000 basisschoolkinderen in Nederland, en kunnen bibliotheken boeken aankopen ten behoeve van de internationale gemeenschap.

Ook hielp hij met ASML bij het vlottrekken van huisvestingsprojecten in de regio, omdat de aanwezigheid van ASML extra druk legt op de voorzieningen en de infrastructuur. Deze huisvestingsprojecten rondom ASML-vestigingen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor de
werknemers, maar juist gericht op sociale huurwoningen en koopwoningen voor
bijvoorbeeld starters. Hij lanceerde in 2014 een onderwijsproject, waarbij verplichtingsvrije tweejarige studiebeurzen worden verstrekt aan techniekstudenten, die zo hun master aan een
Nederlandse universiteit kunnen halen.

Peter Wennink speelde een belangrijke rol in de Nederlandse economie en de Nederlandse
maakindustrie, en in het bieden van veel werkgelegenheid bij ASML en haar toeleveranciers.
Hij is een graag geziene vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. Het succes van
ASML is mede te danken aan zijn langetermijnvisie, iets dat zonder zo’n langdurige
spilfunctie niet mogelijk was geweest. De positie die het bedrijf nu bekleedt, is het resultaat
van jarenlange en soms decennialange investeringen van vele miljarden euro’s.

Burgemeester van Veldhoven Marcel Delhez: “fantastisch dat Peter Wennink deze bijzondere onderscheiding in ontvangst mocht nemen tijdens zijn afscheid van ASML. Ook voor Veldhoven heeft hij veel betekend. Ik wil hem als burgervader dan ook graag bedanken voor zijn betrokkenheid bij Veldhoven en persoonlijk voor de zeer constructieve samenwerking. Door de korte communicatielijnen, konden we elkaar altijd vinden over wat er bij ASML of in Veldhoven speelde.”

Naast zijn functies bij ASML verricht(te) de heer Peter Wennink de volgende activiteiten:
• Peter Wennink is actief bij de Captains of Industry regio Eindhoven;
• is raadslid bij HTSM Holland High Tech;
• was in de periode 2000 – 2012 medeoprichter en penningmeester bij het Ronald
McDonald Huis Zuid-Oost Brabant;
• sinds 2013 vicevoorzitter van de werkgeversorganisatie voor de technologische
industrie FME-CWM (2200 bedrijven, 220.000 medewerkers), (hij heeft hier vorige
week afscheid genomen);
• vanaf 2016 lid van de Raad van Advies bij de Startup Alliance te Eindhoven;
• vanaf 2016 lid en sinds 2020 voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Technische
Universiteit Eindhoven. Hij doneert zijn vergoeding voor deze functie aan de ASML
Foundation.
• sinds 2019 voorzitter van de Eindhovensche Fabrikantenkring. Daarvoor was hij
regulier lid;
• sinds september 2020 lid van de Raad van Advies Nationaal Groeifonds. Vanaf
februari 2023 bekleedt hij hier de functie van vicevoorzitter;
• vanaf 2021 bestuurslid van de European Round Table for Industry;
• werd door het weekblad Elsevier op 30 november 2023 uitgeroepen tot Nederlander
van het Jaar.