donderdag 18 april 2024

Meer mensen van huis, inbrekers ruiken hun kans

Veldhoven – Voor het derde achtereenvolgende jaar is het vandaag, op 16 juni, European Focus Day. In 23 landen, waaronder Nederland, is het dé dag tegen woninginbraak. Nu de maatregelen tegen corona versoepelen en steeds meer mensen het huis uitgaan, ruiken insluipers hun kansen. Lees hier tips om inbraak te vorkomen.

In de afgelopen 3 maanden vonden er 5 inbraken plaats in Veldhoven. Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 40.000 woninginbraken gepleegd. Dat zijn er rond de 110 per dag. De politie beschouwt dit als een ‘high impact crime’. De gevolgen voor de slachtoffers zijn immers groot: er is inbreuk gemaakt op je privé-omgeving, een plek waar je je veilig waande. Slachtoffers zijn spullen kwijtgeraakt, die materieel of emotioneel van grote waarde zijn. Het veiligheidsgevoel is aangetast. ‘Een woninginbraak is een hele heftige ervaring’, zegt Sybren van der Velden. Hij is bij de politie landelijk projectleider Woninginbraken & Heling. ‘Het zal je maar gebeuren dat een wildvreemde je huis binnendringt, alles overhoop haalt, er met je spullen vandoor gaat en een ravage achterlaat.’

Bewoonde indruk

‘Ondanks een forse daling van het aantal woninginbraken van 92.000 in 2012 naar 39.500 in 2019 en een forse daling in verband met het thuiswerken vanwege corona, is elke woninginbraak er nog steeds één te veel’, benadrukt Van der Velden. ‘Gelukkig kun je als bewoner veel doen om een inbraak te voorkomen. Het is belangrijk dat je je huis goed afsluit als je weggaat en dat de woning een bewoonde indruk maakt als je er niet bent. Zeker nu we er weer wat meer op uitgaan, is dat extra belangrijk.’ De politie ziet na het versoepelen van de coronamaatregelen alweer een stijging van het aantal inbraken.
De overheid en organisaties zetten zich samen in om burgers aan te sporen om inbrekers het niet te makkelijk te maken. Ze helpen hen preventieve maatregelen te nemen om zo de kans op een insluiping zo klein mogelijk te maken. Doe bijvoorbeeld je ramen dicht als je weggaat en laat een lichtje branden. En bel bij een verdachte situatie altijd 1-1-2.

Voetjes

Op diverse plaatsen in het land zijn op 16 juni evenementen in het kader van European Focus Day. Maar liefst 250 buurtpreventiegroepen besteden vandaag speciaal aandacht aan inbraakpreventie. Daarnaast gaan politiemensen van het basisteam Rivierenland-Oost samen met boa’s van de gemeente Zevenaar flyeren en voorlichting geven aan de inwoners van de wijk. De Eenheid Zeeland-West-Brabant attendeert burgers op hotspots in de wijken. Dat doet zij door op die plekken ‘voetjes’ neer te leggen.  Aan de hand van deze voetafdrukken kunnen mensen zien welke plekken bij inbrekers geliefd zijn. En de politie in Wassenaar kijkt rond of huizen wel goed verlicht en afgesloten zijn en of containers wel op de juiste plek staan.

Hoe vaak wordt er in uw buurt ingebroken?

Wilt u zien waar er in de afgelopen 3 maanden is ingebroken in uw buurt, klik dan op deze Misdaadkaart van de politie.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een campagne gestart die gericht is op inbraakpreventie. Meer informatie hierover is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl