zondag 14 juli 2024
De Maria kapel

Meimaand in de Christus Koningkerk

Meerveldhoven – In de Christus Koningkerk staat de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eik. Pelgrims komen a heel lang naar deze bedevaartplaats om bij Maria bidden. In mei gaan vele katholieken ter bedevaart naar Veldhoven, alleen, in groepen of met georganiseerde bedevaarten.

Maria is belangrijk in de katholieke kerk. Als Moeder van God is zij ook de Moeder van de Kerk. Vooral in de maand mei trekken velen naar de kerk om Maria te vereren. In de kerk staat het grote Mariabeeld op het priesterkoor. Ook staan er extra veel bloemen. Op dit moment zijn de volgende bedevaarten bekend:

13 mei om 10.30 uur de jaarlijkse bedevaart vanuit Westerhoven

14 mei om 10.00 uur bedevaart van KBO Dommelen

24 mei 11.00 uur bedevaart van Oktober

U bent altijd welkom om de Eucharistieviering bij te komen wonen.

De heilige missen zijn op weekdagen: maandag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur; dinsdag, woensdag en donderdag om 19.00 uur. Een half uur voor het begin van de H. Mis bidden we samen het rozenhoedje.

In het weekend zijn missen op zaterdag om 19.00 uur en zondag 8.30 en 10.00 uur. De Eucharistieviering van 10.00 uur wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Veldhoven.

In mei vallen ook de hoogfeesten van Hemelvaart en Pinksteren. Op Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag zijn de Eucharistievieringen als op zondag.

Meer informatie over de meimaandvieringen vindt u op de website www.christuskoning.nl of op facebook https://www.facebook.com/pchristuskoning