woensdag 24 april 2024

Nieuw plan voor verbouwing Citycentrum

Centrum – Er komt een nieuw plan om het Citycentrum ingrijpend te veranderen. Het winkelgebied moet moderner worden. Ook is er ruimte nodig voor meer woningen. De gemeente gaat in zee met het bedrijf Rijnboutt. Zij gaat het ‘Masterplan Citycentrum Veldhoven’ schrijven.

De gemeente Veldhoven heeft op 7 maart 2023 deze opdracht gegeven aan Rijnboutt. Wethouder Thomas van Broekhoven heeft het volste vertrouwen in de daadkracht en creativiteit van dit bedrijf. ‘De ambitie is groot. Eind 2023 willen we het Masterplan opleveren zodat we aan de gang kunnen in het Citycentrum. Er is behoefte aan woningen, het centrum is verouderd en de openbare ruimte biedt kansen voor ontmoeting en klimaatmaatregelen. Als we dit in samenhang oppakken, ontstaat er iets
moois voor alle Veldhovenaren.’

Participatie

De gemeente Veldhoven vraag uitdrukkelijk om ook een participatieaanpak mee te leveren. Het opstellen van het masterplan moet gebeuren samen met de partners in het centrum, zijnde culturele voorzieningen, ondernemers en vastgoedeigenaren. Daarnaast worden ook de Veldhovense ondernemers, instellingen en bewoners bij het plan betrokken. Dietz Strategie & Communicatie begeleidt namens Rijnboutt de participatie.

Rijnboutt en Dietz zeggen ernaar uit te kijken om met de gemeente aan de slag te om samen met alle betrokkenen tot een goed masterplan te komen.