woensdag 24 april 2024

Nieuwe leden benoemd: Programmabeleid Bepalend Orgaan

Veldhoven – Afgelopen maandag is het Programmabeleid Bepalend Orgaan in haar nieuwe samenstelling bijeen gekomen. Dat gebeurde op de avond van de bestuursvergadering van Omroep Veldhoven in museum ’t Oude Slot. De dag daarna heeft de gemeenteraad de nieuwe leden formeel benoemd.

Omroep Veldhoven moet voldoen aan de eisen van de Mediawet om te mogen uitzenden. De omroep mag dus niet zomaar allerlei programma’s uitzenden. Het aanbod moet voldoende cultureel, educatief en informatief zijn. Om deze diversiteit te controleren, is er een Programmabeleid Bepaald Orgaan. Zij komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. De samenstelling van de raad moet een representatieve afspiegeling zijn van onze gemeente. Omroep Veldhoven is uiteraard blij met de adviezen van de leden.

Nieuwe leden

Voor de sector cultuur en kunst, Hans Sonnemans, directeur van museum ’t oude Slot.

Voor de sector werkgevers, Wiljan Bazelmans, directeur/eigenaar van Bazelmans AV.

Voor de sector werknemers, Monique Mols, director Corporate Communications van ASML.

Voor de sector onderwijs en educatie, Monique van Roosmalen, directeur Sondervick College.

Voor de sector Senioren, Ton van Overbeek, voorzitter van de Seniorenraad.

Verlengd

De licentie voor de lokale omroep is in de gemeenteraad op dinsdagavond 5 oktober voor de komende vijf jaar aan Omroep Veldhoven gegund.