zondag 26 mei 2024

Nieuwe pastoor voor Christus Koning parochie

Veldhoven/Meerhoven – De Christuskoning parochie in Veldhoven/Meerhoven gaat een nieuwe pastoor krijgen. Bisschop mgr. Gerard de Korte heeft hiervoor Pastoor Frank As benaderd en die heeft ja gezegd op de vraag van de bisschop.

De precieze datum van zijn benoeming wordt binnenkort bekendgemaakt, alsook verdere informatie rond de kennismaking en installatie.

Sinds 1999 is pastoor Frank As in St. Michielsgestel pastoor geweest. Hij heeft daar de grote fusie met de omliggende dorpen geleid tot de nieuwe grote parochie Sint Michaël. Pastoor As heeft zich in deze periode laten kennen als een evenwichtig leider,een man van gebed, van herderlijke zorg en als iemand met een grote pastorale bekommernis.

De komst van de nieuwe pastoor in de Christus Koning parochie gaat nu voorbereid worden. Hiervoor wordt o.a. de pastorie van de voormalige St. Jozefkerk op orde gebracht.