donderdag 25 juli 2024
@Foto gemeente Veldhoven

Peter Zuidlaan en Julianastraat worden een nieuwe weg

Veldhoven – De gemeente heeft hiervoor een plan gemaakt. Dit moet voor minder doorgaand verkeer door Zeelst zorgen. Daarom gaat het de Peter Zuidlaan en de Julianastraat vernieuwen en aan elkaar verbinden. Burgers mogen nu hun zienswijze indienen.

De Peter Zuidlaan en de Julianastraat liggen tegen de randweg A2/N2. De Peter Zuidlaan loopt dood bij tennis- en sportclub David Lloyd en tennisvereniging Metzpoint. De Julianastraat is een busbaan met een bussluis. Daarnaast ligt een dubbelzijdig fietspad. Veel mensen fietsen daarover van Veldhoven naar Eindhoven.

De Peter Zuidlaan wordt een doorgaande weg, die overgaat in de Julianastraat. Er rijden dan minder auto’s door Zeelst en meer door de Julianastraat. Dit heeft de gemeenteraad in 2019 besloten. Naast de Peter Zuidlaan komt een vrij liggend fietspad te liggen, dat aansluit op De Run 1000.

Tot en met 12 oktober 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U kunt het plan hier digitaal bekijken. Wilt u het ontwerpbestemmingsplan op papier zien? Dat kan in de informatieruimte van het gemeentehuis (Meiveld 1).

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk (voorkeur) of mondeling op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan u een opmerking heeft en waarom u dat vindt.

Schriftelijke reageren kan per post naar de Gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet in uw brief de datum, uw naam, adres en handtekening. Geef in uw zienswijze duidelijk aan dat het een zienswijze is over het ontwerpbestemmingsplan ‘Peter Zuidlaan – Julianastraat’.

Dit is een verkort bericht, lees de uitgebreide versie op de website van de gemeente.