maandag 27 mei 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Rendement en testament

Een testament maken is een beladen en vervelend onderwerp om over te praten. Het is bij veel mensen een ‘ver van mijn bed show’. Voor sommigen is het einde om diverse redenen wel in zicht. Naast het feit dat het rust geeft om je nalatenschap goed te regelen, kan het ook nog veel erfbelasting besparen.

Het leven kent diverse levensfasen. We starten met kind zijn om vervolgens volwassen en hopelijk gezond oud te kunnen worden. Met de financiën kan dit bij veel mensen op een vergelijkbare wijze worden doorgetrokken.

Opbouw vermogen
Gedurende het leven bouwen veel mensen vermogen op. Dat kan op verschillende manieren gerealiseerd zijn. Door bijvoorbeeld te sparen, te beleggen, ontvangen schenkingen, verkoop van de onderneming of met de eigen woning. Jaarlijks moet je in de aangifte van de belastingdienst de vermogensbestanddelen aangeven. Vervolgens worden deze belast. Het laten renderen van het vermogen en het verlagen van de belastingdruk is voor sommigen een doel op zich.

Overdracht vermogen bij leven
Zeker bij een omvangrijk vermogen is het uit financieel oogpunt aan te raden nu al gebruik te maken van de vrijstellingen die er zijn. Bij omvangrijk wordt bedoeld dat de toekomstige erfdelen zo hoog zijn dat er onnodig veel erfbelasting betaald wordt. De belastingdruk is vooral afhankelijk van de afstand tot de overleden persoon. Een partner heeft de grootste vrijstelling voor de verkrijging. Kinderen betalen in 2021 10% erfbelasting over het eerste deel van de belaste verkrijging tot € 128.751 en 20 % over het gedeelte daarboven.

Ouders mogen aan hun kinderen jaarlijks behoorlijke bedragen belastingvrij schenken. En soms kan eenmalig, afhankelijk van het doel van de gift, een fors belastingvrije schenking gedaan worden.

Ook aan derden mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. In 2021 geldt hiervoor een verhoogde vrijstelling van € 3.244.

Soms kan het fiscaal zelfs verstandig zijn om bij leven al fors te schenken aan goede doelen als het vermogen daar uiteindelijk toch terecht dient te komen. Door nu de middelen al te schenken (die je zelf zeker niet meer nodig hebt) help je het goede doel nu al vooruit, bespaar je zelf box 3 belasting en kan in sommige gevallen zelfs nog het  geschonken bedrag als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd. En zeer waarschijnlijk geeft het ook veel voldoening om anderen blij te maken met een gift.

Vermogen nalaten
Fiscaal gezien is het vaak interessant om een legaat aan kleinkinderen in je testament op te nemen. Daarmee komt een deel van de nalatenschap (maximaal € 21.282 per kleinkind) in dit geval  direct bij hen terecht. Hierover is dan geen erfbelasting verschuldigd. En als er meerdere kleinkinderen zijn, kan dit een forse besparing van de erfbelasting betekenen.

Wanneer je in het testament onvoldoende vastlegt, is er een kans dat er uiteindelijk een dubbele erfbelasting plaatsvindt. Eerst door de eigen kinderen en na hun overlijden door de kleinkinderen.

Een ander voorbeeld, stel dat je geen kinderen hebt maar wel broers en zussen. En je wilt dat jouw erfenis bij hen terechtkomt. Dan kun je in een testament de ouders al uitsluiten, om te voorkomen dat er later onnodig dubbel erfbelasting moet worden betaald.

Afhankelijk van de privé situatie doe je er goed aan om niet alleen te focussen op rendement van het huidige vermogen. Soms kan het opstellen of wijzigen van het testament erg veel ‘rendement’ opleveren. Niet direct op de betaalrekening, maar wel door een forse besparing op de erfbelasting. Laat je in ieder geval deskundig adviseren over wat verstandig is in jouw specifieke situatie.


Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring