dinsdag 16 juli 2024
Collecte voor kinderen met een handicap
Collecte voor kinderen met een handicap

Rotary collecteert voor kinderen met een handicap

Veldhoven – Vrijwilligers van de Rotary Veldhoven gaan vandaag op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Die begint vandaag en loopt tot en met 14 november.

In het kader van “wat kan wel?” doet de Rotary afdeling Veldhoven actief mee aan deze collecte. Natuurlijk binnen de kaders van de Corona maatregelen. Iedere collectant krijgt een badge waarmee hij zich kan legitimeren. De collectant kan de bus op de grond zetten en op afstand blijven. De bewoner kan het geld in de bus doen. Contactloos doneren kan ook. Op de badge staat een QR code die met de mobiele telefoon is te scannen.

Geen kind zonder vriendjes, dat is het motto. Voor veel kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap staan aan de zijlijn terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren.

Dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, kan het Gehandicapte Kind dit werk doen. Met de opbrengst van de collecte steunt het Gehandicapte Kind projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. In Veldhoven wordt een deel van de opbrengst ingezet om 15 verstandelijk gehandicapte jongeren mee te laten doen aan de musical ‘Liefde is Alles’ van TOP Veldhoven. De leden van de Rotary dragen graag hun steentje bij om dit mogelijk te maken.

Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters VRIENDJES te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl. Het Gehandicapte Kind is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.