zondag 23 juni 2024
Kerk raam glas in lood

Seniorenvereniging start petitie voor beschermen kerkgebouwen

Veldhoven – De KBO afdelingen en Heemkundestichtingen hebben een petitie opgesteld om het kerkelijk erfgoed in Veldhoven te beschermen. De kerken staan nu leeg. Met de petitie vraagt het burgerinitiatief aan de gemeente een kerkenvisie te maken.

Het parochiebestuur heeft de kerken van Zeelst en Oerle op Funda te huur gezet. Dit heeft tot veel onrust geleid in Veldhoven. Wat gaat er nu met de kerkgebouwen gebeuren? Mag iedereen het voor alles gaan gebruiken? Ook in Veldhoven-dorp is het onduidelijk of en hoe lang het kerkgebouw op dezelfde wijze als nu gebruikt blijft worden.

De herbestemming van kerkgebouwen speelt overal in het land. In diverse gemeenten worden initiatieven genomen. Het bisdom werkt hiervoor ook samen met de provincies. Zij pleiten voor een gemeenschappelijke aanpak: gemeenten, burgers en parochies zullen met elkaar tot een Kerkenvisie moeten komen. Veldhoven niet, zij vindt een gemeenschappelijke visie niet nodig. De heemkunde stichtingen dringen hier regelmatig op aan.

KBO en de heemkundestichtingen betwisten niet het juridische eigendom van de parochie. Ze vinden echter dat moreel gezien de kerken van Meerveldhoven, Oerle, Veldhoven-dorp en Zeelst van de gemeenschap zijn. Daarom is er nu een burgerinitiatief om de gemeente Veldhoven te bewegen in 2021 een breed gedragen Kerkenvisie op te stellen. Iedereen kan zijn instemming laten blijken, door een petitie te ondertekenen. Dit kan digitaal op de website www.kbo-zeelst.nl

Eén reactie

  1. Mooie illustratie/foto bij artikel over petitie Kerkenvisie!!