zondag 23 juni 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Verantwoord / Duurzaam Beleggen (2)

In de vorige column heeft u kunnen lezen over de ‘bedrijfstak’ kansspelen en specifiek de gokbedrijven. Ook in Nederland zal het legaal online gokken na de uitgifte van de vergunningen steeds meer ingeburgerd gaan raken. Beleggers vragen zich af hoe de beleggingsindustrie hier mee omgaat. Aanbieders van beleggingsfondsen en indextrackers zorgen steeds meer voor dat hun beleggingen duurzaam worden ingevuld.

Waarom is hier steeds meer interesse in ?

Jarenlang werd gedacht dat duurzaamheid ten koste van het rendement zou gaan, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt precies het tegenovergestelde. De rendementen van duurzame beleggingen zijn hoger en dat bij een lager risico. Het is dus verstandig en financieel lonend om duurzaam te beleggen. Dat is een belangrijke reden dat gokbedrijven genegeerd of uitgesloten worden. Ondanks het soms lonkende rendement wordt het risico als te groot ingeschat.

Wat is dan duurzaam beleggen ?

Iedereen interpreteert de term anders. De termen milieu, gericht op de lange termijn en leefomgeving komen vaak terug. De term maatschappelijk verantwoord beleggen (MVO) dekt waarschijnlijk  de lading beter.

In de professionele beleggingsindustrie gebruikt men de term ESG.  Dit staat voor Environment, Social en Governance.

De ‘Environment’ ziet bijvoorbeeld op de mate waarin een bedrijf bijdraagt aan de klimaatverandering, het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook de mate van (lucht)vervuiling en ontbossing. Bedrijven als Shell en Tata Steel worden door steeds meer partijen onder druk gezet om hierin forse en snellere verbeteringen door te voeren.

De ‘Social’ gaat over onder andere over kinderarbeid, moderne vormen van slavernij en rechten van medewerkers. Tesla wordt gezien als een bedrijf dat bijdraagt aan de ‘environment’ door  elektrificatie maar scoort slecht op ‘Social’ door de vele klachten van medewerkers in de afgelopen jaren over de werkomstandigheden.

De ‘Governance’ gaat onder meer over meer vrouwen op hogere posities binnen het bestuur, een verantwoord beloningsbeleid en het fatsoenlijk afdragen van belastingen.

Bedrijven met hoge ESG-scores zijn bijvoorbeeld Adidas en Volvo. In Nederland kunt u dan denken aan bedrijven als DSM, Aegon, Randstad en ASML.

De bakens verzetten

Normaal gesproken gaan hogere rendementen gepaard met hogere risico’s, omdat rendement en risico sterk met elkaar zijn verbonden. Maar door duurzaam te beleggen daalt de verhouding tussen het risico en het rendement, want bedrijven die verantwoord ondernemen blijken minder risicovol te zijn.

Omgekeerd geldt dat het risico stijgt als bedrijven hun verantwoording niet nemen of hier te laks mee om gaan. U kunt hierbij denken aan British Petroleum (BP). Dit bedrijf scheerde in 2010 langs de rand van de afgrond door een ongeluk met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico. Het gevolg was een gigantische milieuramp met grote gevolgen voor de aandelenkoers van BP. In 2016 kwam er zelfs een biografische rampenfilm met de titel Deepwater Horizon uit.

Recenter kwam Volkswagen in ernstige problemen door gebruik te maken van ‘sjoemelsoftware’. Hiermee wilden ze de testresultaten met betrekking tot de uitstoot van hun dieselmotoren manipuleren. Het aandeel Volkswagen daalde in amper een half jaar tijd ongeveer 60 procent!

In Nederland is bij bestuurders gelukkig steeds meer aandacht voor het verantwoord ondernemen. Door schade en schande neemt het normbesef toe. Problemen met de boekhouding bij Ahold en Imtech waren waarschijnlijk voorkomen als er meer aandacht geweest was voor ‘governance’.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring