zondag 26 mei 2024

Voedselbank Veldhoven krijgt gift van Kringloop de Kempen

De Run – De Voedselbank Veldhoven ontving onlangs van Kringloop de Kempen een geldbedrag van 1.500 euro. Deze kringlooporganisatie ondersteunt jaarlijks maatschappelijke lokale organisaties. Ook de Voedselbank in Bergeijk, Waalre, Bladel en Valkenswaard ontvingen deze schenking.

In reactie op de schenking onderbouwt Ton Dietvorst: ‘Het is één van de doelstellingen van Kringloop de Kempen om iedereen mee te laten doen in de maatschappij. Vooral mensen die een steuntje in de rug verdienen. Hen willen wij op deze manier ondersteunen.’

Kringloop de Kempen wil bijdragen aan een beter (leef)milieu door spullen een tweede leven
en mensen een tweede kans te geven en zo mee te helpen aan een samenleving waarin iedereen
meedoet. Als stichting heeft Kringloop de Kempen geen winstoogmerk. Wat er verdiend wordt, gaat terug de organisatie in of wordt geschonken aan goede doelen. Zo kan de stichting nog meer mensen een steuntje in de rug geven en ervoor zorgen dat ze meedoen.