woensdag 21 februari 2024
illustratie column Veldhovens vermogen

Wat is een aandeelhouder?

Het woord zelf laat weinig aan onduidelijkheid over. Een aandeel heb je om te houden. Het is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft. Hierbij valt te denken aan een vorm van winstuitkering (dividend) en stemrecht. Het is soms ook mogelijk om de waardepapieren te verhandelen op een effectenbeurs.

Vroeger betekende dit dat de handel in effecten gebonden was aan een fysieke locatie. Tegenwoordig worden de meeste effecten via elektronische netwerken verhandeld en tegen voortdurend lagere handelskosten.

Zijn er nog wel aandeel-houders?

De grafiek geeft een duidelijk beeld van de steeds korter wordende periode waarop aandelen worden aangehouden ten opzichte van de laatste 90 jaar.

Beleggers hebben blijkbaar geen geduld meer. En geduld is in veel gevallen essentieel om voordeel te hebben van het rente op rente effect op lange termijn investeringen van goede ondernemingen. Ondernemingen zoals ASML en DSM bijvoorbeeld zullen hun beschikbare kapitaal op een intelligente manier inzetten. Het kapitaal wordt steeds geïnvesteerd in rendabele projecten, die op hun beurt weer rendement opbrengen. Op deze wijze creëert de onderneming  een sneeuwbaleffect, waarvan geduldige aandeelhouders kunnen meegenieten.

Is het dan zo simpel?

Was het maar zo! We hebben uiteraard ook rekening te houden met het verschil tussen waarde en prijs. Op de huizenmarkt geldt dit ook. De prijs van een huis is feitelijk de optelsom van grond, materialen en uurloon. De waarde is wat de markt (of de gek) er voor over heeft. En soms zitten hier grote verschillen tussen, zoals dit ook vaak met aandelen te zien is. Er zijn tijden dat iedereen aandelen wil kopen ongeacht de prijs. Op andere, meestal onzekere momenten, wil niemand in aandelen en is de beurswaarde veel lager dan de ‘echte’ waarde.

Welke conclusie trekken wij hieruit?

Het is zinvol om te beleggen mits je de risico’s die daaraan verbonden zijn, wil en kan lopen. Uit diverse statistische onderzoeken blijkt dat de kans op verlies bijna nihil is bij een evenwichtige portefeuille met een 20-jarige beleggingshorizon. De nadruk ligt wel nadrukkelijk op de lange termijn. Beleggers die graag actief handelen (traden), kunnen uiteraard ook goede resultaten behalen. Maar ze lopen over het algemeen veel meer risico en daarbij is deze vorm van handelen over het algemeen stressvol.

Kijk dus uit naar de lange termijn! De tijd moet het rendement maken. Het gaat uiteindelijk om de tijd in de markt en niet zo zeer om de markt te timen. Samen met het gebrek aan passende alternatieven door de negatieve reële rentevoeten de komende jaren, pleit dit nog steeds voor een mooi gespreide aandelenportefeuille.

– – – – – – – – – – –

Bas Simons en Pim Lavrijsen zijn adviseurs in vermogen en beleggen. Beiden zijn partners in HIP Capital.

Pim LavrijsenPim woont samen met zijn vrouw Gidy en hun drie kinderen in Bladel. Hij is een geboren en getogen Brabander. Pim heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Als specialist kan Pim bouwen op 25 jaar beleggingservaring, opgedaan bij verschillende Rabobanken in het zuiden van ons land.

 

Bas SimonsBas is opgegroeid in Apeldoorn en heeft economie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Samen met zijn vrouw Edith en hun vier kinderen woont hij in Loon op Zand. Bas is vrijwel zijn hele carrière actief als zelfstandig ondernemer binnen de financiële dienstverlening en heeft in die tijd veel ervaring opgebouwd in het adviseren van klanten bij uiteenlopende vraagstukken.