woensdag 19 juni 2024
Lintjes voor Henk Hendriksen (links) Herman Schoemaker (rechts)
Lintjes voor Henk Hendriksen (links) Herman Schoemaker (rechts)

Zestien lintjes naar Veldhoven, twee voor Omroep Veldhoven

Veldhoven – Op anderhalve meter afstand vertelde burgemeester Marcel Delhez vanmorgen aan 16 Veldhovenaren dat ze de Koninklijke onderscheiding krijgen. Zij hebben zich op vele manieren zeer actief ingezet voor de samenleving. De echte uitreiking van de lintjes gebeurt later, zodra de corona maatregelen dat toelaten.

Burgemeester Delhaiz tussen Herman en Henk
Burgemeester Delhaiz tussen Herman Schoemaker (l) en Henk Hendriksen (r) @Foto Christel Schoemaker

In alle vroegte ging burgemeester Marcel Delhez op pad om de 16 inwoners te verrassen. Hij ging eerst naar het woonadres van 14 Veldhovenaren. Hij bleef buiten staan, maar wilde toch persoonlijk zeggen dat het ‘Zijne Majesteit heeft behaagd’. Daarna legde hij de oorkonde en bloemen op de stoep. De burgemeester verraste de laatste 2 Veldhovenaren tijdens de live uitzending van omroep Veldhoven. Onze collega’s Herman Schoemaker en Henk Hendrikse alias Theo Erkens, super bedankt voor jullie inzet en wel gefeliciteerd! Kijk dit weekend ook naar de TV reportage op het TV kanaal van Omroep Veldhoven.

Herman Schoemaker (Veldhoven)
Herman Schoemaker (61): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij alle Veldhovense voetbalverenigingen is Herman een graag geziene gast. Bij Omroep Veldhoven is hij sportverslaggever, radiocoördinator en hij is verantwoordelijk voor alle technische zaken voor radio- en TV-uitzendingen en de website. Hij maakt programma’s tijdens de Oranjemarkt, Omloop der Kempen, Carnaval en de uitzending gemeenteraadsvergaderingen. Tijdens de Roefeldagen maakte hij met de kinderen een live-radioprogramma. Bij de Samenloop voor Hoop zorgde Herman ervoor dat iedere editie 24 uur live werd uitgezonden. Ook is hij al 30 jaar redacteur van het BDXC-bulletin voor luisteramateurs. Bij SV Marvilde leidt hij het senioren-elftal.

Henk Hendriksen (Veldhoven)
Henk Hendriksen (68): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk kennen we beter als Theo Erkens, zijn radionaam. Hij maakt al 50 jaar als vrijwilliger radioprogramma’s en begon bij de ziekenomroep in Zevenaar. Daarna werd hij actief voor de Eindhovense Regionale Verplegingsomroep (ERVO). In 1984 ging Henk naar ‘Radio Royaal’ en werd hij langzaam aan bekend als DJ Theo Erkens. Toen Radio Royaal stopte, ging hij aan de slag bij Radio Horizon. Sinds 2012 maakt hij radio bij Omroep Veldhoven en presenteert daar het dagelijkse programma ‘Mmm…Op de koffie met Theo’ en op zaterdagmorgen ‘Weekendmagazine’. Henk doet ook de coördinatie en presentatie van lokale nieuwsbulletins. Hij is radiomaker voor 192Radio en hij maakt een wekelijks programma voor de internetzender ‘Cliff Richard radio’. Sinds 2011 is Henk mentor bij Mentorschap Zuidoost Brabant en is hij mentor voor een cliënt bij Severinus.

Leo Loijen (Veldhoven)
Leo Loijen (72): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Loijen is vanaf de start van heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis als lid en bestuurslid betrokken geweest bij de activiteiten. Hij heeft een boek gepubliceerd over de eerste Veldhovense woningbouwvereniging Sint Lucia en hij werkte ook mee aan diverse andere boeken van de heemkundekring. De heer Loijen neemt het verzamelen van schoolfoto’s voor zijn rekening en hij is bezig met het catalogiseren van de bibliotheek op de heemkamer. Daarnaast heeft de heer Loijen zich ingezet voor de realisatie van een kunstwerk voor het Zeelster komisch duo Harks de Wit. De heer Loijen was 17 jaar secretaris en penningmeester van buurtvereniging Heuvelstraat en hij verricht nog hand- en spandiensten voor de vereniging. Bij wijkplatform Zeelst is hij een actief lid en zet hij zich in als voorzitter en notulist. Sinds een jaar maakt de heer Loijen deel uit van het bestuur van de KBO afdeling Zeelst met als taak het organiseren van nieuwe activiteiten.

Andries Smaal (Veldhoven)
Andries Smaal (80): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Smaal is samen met zijn echtgenote actief als vrijwilliger bij diverse organisaties. Samen hebben zij verschillende functies vervuld bij Immanuel Protestantse gemeente Veldhoven. De heer Smaal was pastoraal ouderling, lid van de onderhoudscommissie en bezorger van het kerkblad en correspondentie van de kerk. Daarnaast is hij met zijn echtgenote lid van het pastoraal wijkteam ’t Look. De heer Smaal was drie zittingstermijnen lid van de medezeggenschapsraad van het Eindhovens Protestants Lyceum. Sinds 1998 is de heer Smaal actief in verschillende functies voor Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE). Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het Dementiecafé. Ook zet de heer Smaal zich in als vrijwilliger bij Severinus bij het schaatsen en de braderie in de zomer en hij begon met de sjoelclub. Daarnaast was de heer Smaal bestuurslid bij de PVGE vereniging voor senioren. Hiervoor werd hij afgevaardigd in de WMO-raad Veldhoven. Verder is de heer Smaal coach en coördinator bij de tafeltennisclub van de PVGE.

Ria Smaal-van Doorne (Veldhoven)
Ria Smaal-van Doorne (75): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Smaal is samen met haar echtgenoot actief als vrijwilliger bij diverse organisaties. Samen hebben zij verschillende functies vervuld bij Immanuel Protestantse gemeente Veldhoven. Mevrouw Smaal-van Doorne was jarenlang lid van de raad voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is zij met haar echtgenoot lid van het pastoraal wijkteam ‘t Look. Mevrouw Smaal-van Doorne bezoekt gemeenteleden in haar woonwijk bij gelegenheid van een jubileum, ziekte of overlijden familielid. Ook was mevrouw Smaal-van Doorne bestuurslid van Stichting Protestantse Basisschool De Rank. Tijdens een periode van 28 jaar heeft zij zich meerdere weken per jaar ingezet als verpleegkundige in vakantieweken van Het Vakantiebureau. Sinds 1998 is mevrouw Smaal actief in verschillende functies voor Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) en wijst mensen de weg in het oerwoud aan regelgeving en wetten in de zorg en sociaal domein. Zij was nauw betrokken bij de oprichting van het Dementiecafé

Raymond Adriaans (Veldhoven)
Raymond Adriaans (51): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Adriaans is 35 jaar vrijwilliger en een onmisbare kracht bij Stichting KIKA, een stichting die kindervakantiekampen organiseert voor basisschoolkinderen van de groepen 3 tot en met 8. Hij was groepsleider, spelleider, en (assistent) kampcoördinator. De heer Adriaans is een niet te missen kracht. Met zijn ervaring op alle gebieden kan hij invallen en ingezet worden bij alle mogelijke activiteiten en hij is nu daarom met recht een ‘manusje-van-alles’. Daarnaast is de heer Adriaans medeoprichter van Roll the Dice, bordspelvereniging Veldhoven. Deze vereniging bestaat inmiddels 20 jaar. In de opstartfase was de heer Adriaans penningmeester, later werd hij algemeen bestuurslid. De heer Adriaans is betrokken geweest bij de organisatie van diverse toernooien, zoals het NK Bordspellen en het NK Catan.

Wil van Egmond (Veldhoven)
Wil van Egmond (65): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Egmond was erg betrokken bij Immanuel Protestantse Gemeente Veldhoven. Hij heeft zich ingezet als wijkouderling, hij was voorzitter van het wijkteam binnen de pastorale raad en hij bezocht nieuwe gemeenteleden. Daarnaast was hij als lid van de raad van de eredienst verantwoordelijk voor enkele organisatorische aanpassingen en het opzetten van een nieuwe website. Als voorzitter heeft de heer Van Egmond gewerkt aan modernisering van de kerk, met bijbehorende reorganisatie van de raden. Hij was daarbij initiatiefnemer en kartrekker van een fusie tussen de protestante Kempengemeenten en het aantrekken van een nieuwe dominee. Voor Stichting Djappoleen heeft de heer Van Egmond zich ingezet om middelen en materialen te werven. Daarnaast was de heer Van Egmond bestuurslid bij Stichting Protestants Christelijk Onderwijs ‘De Rank’ en is hij voorzitter van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen en was hij lid van het bestuur van de Vereniging van Stichting Leergeld in Nederland.

Gerda de Crom (Veldhoven)
Gerda de Crom (59): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Crom was 15 jaar bestuurslid bij tennisvereniging De Korrel. Ook was ze bestuurslid van Harmonie St. Cecilia, waarbij zij zich met succes bezig hield met het bewaken en op peil houden van de verbinding tussen de harmonie en de Oerlese en Veldhovense samenleving. Bij de Rabobank Oerle was mevrouw De Crom bestuurslid. Na een fusie werd dit Rabobank Oerle-Wintelre en vervolgens Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Na deze laatste fusie trad zij toe tot de ledenraad van de fusiebank en behartigt ze nog steeds de belangen van de Veldhovense leden. Mevrouw De Crom was actief lid van de werkgroep Oerle Wordt Weer Oers en was betrokken bij veel activiteiten om de leerbaarheid en gemeenschapszin in Oerle te vergroten. Later kwam het wijkplatform Oerle en ook de werkgroep IDOP/Zorg, waar zij tot op heden actief voor is. Om zorgvoorzieningen te realiseren is mevrouw De Crom lid van de werkgroep ‘Zorg in het Dorp’. Mede door haar inbreng kwam de nieuwe ‘Residentie ’t Stoom’ met voorzieningen voor ouderen op velerlei gebied tot stand. Daarnaast is mevrouw de Crom sinds 1997 mantelzorger voor haar moeder en was zij dit ook voor haar oom.

Jos Bolder (Veldhoven)
Jos Bolder (55): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bolder heeft zich jarenlang ingezet voor carnavalsvereniging de Teuters. Hij was voorzitter, secretaris en bestuurslid. Als voorzitter was hij ook de afgevaardigde van carnavalsvereniging de Teuters in het SOK (Stichting Organisatie Karnaval). Hij heeft ook jarenlang een bijdrage geleverd aan de carnavalskrant. De heer Bolder is voorzitter en vrijwilliger bij Stichting Vakantiewerk Veldhoven. Deze Stichting organiseert activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie. De heer Bolder is leider bij alle activiteiten die tijdens de zomervakantie worden georganiseerd. Ook was hij mede hoofdleiding van Jeugdland. Daarnaast is de heer Bolder vrijwilliger bij Severinus. De heer Bolder zet zich ook in voor de het wandelevenement Dwars door Veldhoven. Hij zorgt voor de PR en sponsoring, controleert de routes, is penningmeester en onderhoudt contacten met instanties over het evenement.

Wim Renders (Veldhoven)
Wim Renders (84): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Renders is 60 jaar vrijwilliger voor voetbalvereniging UNA. Hij zet zich op buitengewone wijze actief in en verricht allerlei vrijwilligerswerkzaamheden binnen de vereniging. In deze 60 jaar heeft hij veel functies vervuld. Hij was lid van het hoofdbestuur, is al jarenlang tuinman op het sportpark, deed 40 jaar de toegangscontrole aan het park, was controleur van het fietsenstallingspark en is lid van de maandagmorgenploeg. Deze ploeg verricht op maandagmorgen onderhoud in het sportpark. Van het clubblad ‘UNA-niem’ was de heer Renders jarenlang redactielid en ook bezorger. Daarnaast is de heer Renders actief voor de supportersvereniging van de v.v. UNA en zet hij zich in voor onder andere de kien-avonden en verricht hij allerlei hand- en spandiensten. De heer Renders is ook vrijwilliger bij zorginstelling ‘Oktober’.

Mia van der Velden-Sanders (Veldhoven)
Mia van der Velden-Sanders (85): Lid in de Orde van OranjeNassau

Mevrouw Van der Velden-Sanders is 53 jaar actief lid van buurtvereniging ‘De Dreef’. Deze vereniging bestaat 75 jaar. Zij is er door haar inzet mede verantwoordelijk voor dat de buurtvereniging nog springlevend is. Ze maakte kleding voor de verschillende carnavalsoptochten en voor de wandel driedaagse. Buurtfeesten en jubilea werden vaak opgeluisterd met cabaretvoorstellingen waar mevrouw Van der Velden-Sanders vaak zelf een rol in speelde, en ook de liedteksten voor schreef. Ook kocht ze de prijzen voor de kien- en kaartavonden van de buurtvereniging. Daarnaast was mevrouw Van der Velden-Sanders jarenlang vrijwilliger bij het Caeciliakoor en is zij betrokken bij Stichting Wereldhuis. Voor de Stichting Samenwerking Veldhoven-Jarocin zamelde zij goederen in voor de minder bedeelde Polen uit met name Jarocin. Bij zorginstelling ‘Oktober’ is mevrouw Van der VeldenSanders actief als gastvrouw op de PG-afdeling van locatie Merefelt.

Henk van Rooij (Veldhoven)
Henk van Rooij (70): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Rooij is lid van Harmonie Sub Umbra. Sinds 1965 is hij actief in allerlei functies. Hij heeft leerlingen opgeleid voor de slagwerkgroep en was ook instructeur. Daarnaast zorgde hij voor de opleiding van trombonisten. Samen met Sub Umbra organiseerde de heer Van Rooij in een drumbandconcours. Ook was hij muzikaal-leider van Obergänderkapelle. Verder zamelde hij jarenlang oud papier in, is hij muziekbibliothecaris en lid van de muziekcommissie. Daarnaast was de heer Van Rooij als paukenist lid van het Valkenswaardse Kamerorkest. Bij de Prins Willem Alexanderband, een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking, is de heer Van Rooij actief als muzikale ondersteuner. Verder was de heer van Rooij jarenlang mantelzorger voor zijn schoonmoeder, zijn buren en zijn dochter.

Bert Kemp (Veldhoven)
Bert Kemp (73): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kemp is al meer dan 50 jaar vrijwilliger bij vogelvereniging Aviarium Eindhoven. Hij was penningmeester en voorzitter ad interim. Ook was hij kartrekker bij bijzondere evenementen en activiteiten. Daarnaast heeft hij gezorgd voor de totstandkoming van het huishoudelijk regelement en statuten van de vogelvereniging. Voor de viering van het 75-jarig jubileum schreef de heer Kemp een jubileumboek: ‘Kanariezaad’. Daarnaast was hij bestuurslid van de Lambertusparochie en zorgde hij voor de begraafplaatsadministratie. Na de fusie in 2013 van de Lambertusparochie met de andere Veldhovense parochies, beheert de heer Kemp de begraafplaatsadministratie van de Lambertuskerk, de Caeciliakerk, de St. Jan de Doperkerk en Willibrorduskerk. Daarnaast was hij ook mantelzorger voor zijn buurman en voor zijn vrijgezelle tante.

Marijke van Ekert-Vercoelen (Veldhoven)
Marijke van Ekert-Vercoelen (58): Lid in de Orde van OranjeNassau

Mevrouw Van Ekert-Vercoelen is sinds 1981 een actieve vrijwilliger bij Gymvereniging Voorwaarts. Zij is trainster van verschillende groepen en is lid van de leider-commissie. Deze leider-commissie is belast met zaken rond personeel, het regelen van vervanging en het bestellen van nieuwe materialen. Ook is zij aanspreekpunt bij problemen. Daarnaast is mevrouw Van Ekert-Vercoelen kantinemedewerker en ondersteunt zij de jaarlijkse evenementen van GV Voorwaarts. Naast haar activiteiten voor GV Voorwaarts is mevrouw van Ekert-Vercoelen ook al jarenlang mantelzorger.

Wim Habraken (Veldhoven)
Wim Habraken (77): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Habraken is vanaf 1975 commissielid van het juniorenbestuur bij voetbalvereniging UNA. Hij is voornamelijk in functie als wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Hij is in het bezit van een EHBO/BHV diploma, wat hij regelmatig gebruikt bij ongelukken gedurende wedstrijddagen en trainingen. Ook beheert de heer Habraken de ledenadministratie voor de voetbalvereniging. De heer Habraken heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) bij voetbalvereniging UNA ingevoerd en tot een succes gemaakt. Ook was de heer Habraken 35 jaar scheidsrechter voor de KNVB. Verder is de heer Habraken lid van de Toerclub Wilhelmina Eindhoven en medeorganisator van de Veldhovense Fietsvierdaagse, een activiteit binnen de tourclub. Ook verzorgt hij de administratie en ondersteuning van de penningmeester bij de toerclub.

Ad Dielesen (Veldhoven)
De heer A.H.G. (Ad) Dielesen (74): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Dielesen begeleidt sinds 1997 als vrijwilliger cliënten van Lunet zorg in Eindhoven en Duizel. Daarnaast zet hij zich in voor bloemenvereniging Flora Veldhoven. De heer Dielesen was bestuurslid. Verder is hij lid van de tuincommissie, verzorgt de clubbloemen die gebruikt worden voor versieringen in de gemeente of kerken en levert hand- en spandiensten bij de jaarlijkse Open Dagen en Bloemenshow van de vereniging. Bij Tafeltennisvereniging Veldhoven zorgt de heer Dielesen voor de bevoorrading en het geldbeheer van de kantine, draait bardiensten, en is lid van de klusploeg. Ten slotte is de heer Dielesen ook een actieve vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven. Hij is chauffeur voor de vervoersdiensten Veldhopper.