dinsdag 16 juli 2024
Voorzitter Henk Waarma (links) en Rotary voorzitter Erik van Nisselroy (rechts)

350 gasten op ziekendag in de Kempen Campus

Kempen Campus – 350 gasten genoten zondag van Happy Sunday. Zo heet de ziekendag die sinds 1979 wordt georganiseerd voor zieken, gehandicapten en ouderen in Veldhoven. Het feest valt samen met nationale ziekendag, elke twee zondag in september. De Commissie Ziekendag is afhankelijk van donaties. Dus kwam het heel goed uit dat Rotary Veldhoven zondag een cheque van 2.500 euro overhandigde. 

Op Happy Sunday worden in de sporthal van de Kempen Campus honderden zieken en mensen met een beperking getrakteerd op een heuse vip-dag. Lekker eten en drinken, zingen en kletsen met elkaar. Tussen de 300 en 350 gasten waren aanwezig, al dan niet met rollator en andere transportmiddelen.  Ongeveer 300 andere genodigden redden dat niet, zij hebben een fruitmandje ontvangen. Ziekendag is mogelijk gemaakt door de inzet van 180 vrijwilligers, waaronder de scouts van Hertog Jan van Brabant voor opbouwen en opruimen van de zaal.

Voor de Rotary afdeling Veldhoven is deze cheque de derde en laatste die in dit lustrumjaar wordt uitgereikt. Eerder ontvingen de Alexanderband en Stichting Vakantiewerk Veldhoven een lustrumcheque.