woensdag 24 april 2024

Nieuwe beplanting voor bijen in Veldhoven

Dit voorjaar zijn op verschillende plaatsen in Veldhoven velden en stroken ingezaaid met nectar-dragende planten. Bij elkaar opgeteld ruim drie hectare. De gemeente wil hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen van de bijensterfte en het verhogen van de biodiversiteit.

Vooral in Noord-Brabant heeft de Nederlandse solitaire en honingbij, het moeilijk door het ontbreken van voedselbronnen. Deze bijen zijn echter onmisbaar voor de bestuiving van landbouwgewassen en fruitbomen en zijn daarom een belangrijke schakel in de natuur.

Verschillende bloemen
Op verschillende plaatsen in het buitengebied zijn stroken naast landbouwpercelen ingezaaid met speciale bloemenmengsels (Zittard, Grote Kerkepad, Oersebaan, Habraken, Eindhovensebaan). Aan de Europalaan, Heerbaan en in Oerle-Zuid liggen ingezaaide velden met ongeveer 26 soorten bloemen. Bij 8 ingezaaide stukken staan bordjes met een opsomming van de meest toegepaste bloemsoorten.

Naast het aanleggen van bloemrijke gebieden zijn er ook speciale bollenmengsels toegepast op de rotondes van de Oersebaan. Het mengsel bestaat uit interessante bolsoorten voor bijen en vlinders. Vooral in het vroege voorjaar kunnen de eerste insecten al profiteren van de nectar van krokus, blauwe druif en tulp.

Maaien
In de bermen en schrale graslanden is het maaibeheer enigszins gewijzigd en natuurvriendelijker geworden. Daar waar het geen hinder oplevert voor het verkeer, slaan we de eerste maaibeurt van juni over. Hierdoor kunnen bloemrijke kruiden zich beter ontwikkelen en zaad vormen. De eerste maaibeurt is dan in september. Insecten zoals bijen en vlinders profiteren daarvan. Kleine zoogdieren vinden hier voedsel of een beschermde verblijfplaats.