zondag 23 juni 2024
Foto van ASML gebouw

ASML en Spectrum Brabant starten gratis bijlesprogramma

Veldhoven – Als gevolg van de coronacrisis heeft een deel van de kinderen in Nederland een onderwijsachterstand opgelopen. Met de start van het gratis bijlesprogramma slaan technologiebedrijf ASML en Spectrum Brabant de handen ineen om die achterstand aan te pakken. 

Het bijlesprogramma heet ‘Eerlijke kansen’. Afgelopen februari is het programma uitgetest. Hierin koppelde Spectrum Brabant 10 medewerkers van ASML, die hun kennis van vakken in het voortgezet onderwijs vrijwillig willen delen, aan 10 leerlingen in het middelbaar onderwijs. Het enthousiasme onder medewerkers bij ASML is groot. Er hebben zich inmiddels tientallen vrijwilligers aangemeld. ASML en Spectrum Brabant willen het programma nu gaan opschalen om dit jaar tenminste 400 uur bijles te verzorgen.

Janneke Snoeijen, programma manager community engagement Educatie bij ASML: ‘Onderwijs is erg belangrijk voor ons als kennisbedrijf. We zien dat onderwijsachterstanden sneller groeien door de coronacrisis, zeker bij kwetsbare leerlingen. Met dit programma helpen we om dat gat te dichten. Alle kinderen verdienen een eerlijke en gelijke kans in het middelbaar onderwijs.’

Het aanbod van ASML en Spectrum Brabant is er voor alle leerlingen die een achterstand hebben opgelopen ten gevolge van een diversiteit aan factoren. Leerlingen kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden maar worden verwezen door scholen, hulpverlenende en/of sociale instanties die kwetsbare kinderen en jongeren in beeld hebben. Een bijlesreeks start met een intake- en kennismakingsgesprek, waarna maximaal 6 online bijlessen volgen. Bijlessen dekken verschillende vakken en niveaus van het voortgezet onderwijs en kunnen in het Nederlands of in het Engels worden gegeven. De bijlessen worden gratis aangeboden.

Chantal Drossaert, projectmanager bij Spectrum Brabant: ‘Onderwijsachterstand kan door verschillende oorzaken ontstaan, maar wordt nu verergerd door de coronacrisis. Wij zijn enorm trots dat onze samenwerking met ASML tot dit mooie project geleid heeft. Wij hopen dat andere organisaties en bedrijven geïnspireerd raken. Alleen samen hebben we de slagkracht om de onderwijsachterstand in Nederland aan te pakken.’

Meer informatie over dit programma staat op de website van Spectrum Brabant.