dinsdag 18 juni 2024

Stemmen per post voor 70 plussers

Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Omdat elke stem telt zijn er extra mogelijkheden om er voor te zorgen dat in deze coronatijd ook ouderen hun stem kunnen uitbrengen. Iedereen die op 17 maart 70 jaar of ouder is kan de mogelijkheid kiezen om per post te stemmen.

Diegenen die in de 70+ categorie vallen krijgen 2 aparte postzendingen. In de eerste zending komt een stempluspas in de brievenbus, waarmee een keuze gemaakt kan worden over de manier van stemmen:

In een tweede postzending, die uiterlijk 11 maart in de brievenbus ligt, ontvangt u het briefstempakket met uitleg. Wilt u per post stemmen, dan moet u vervolgens het volgende gaan doen:

  1. Stembiljet invullen. U vult het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur. Het hoeft dus niet per se met rood. Als u een pen gebruikt, let u er dan goed op dat de inkt droog is voordat u het biljet dichtvouwt. Zo komen er geen vlekken op het briefstembiljet.
  2. Stembiljet in envelop doen. U stopt het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop. Sluit de envelop.
  3. Stempluspas ondertekenen. U ondertekent uw stempluspas. Kunt u geen handtekening zetten? Dan hoeft dat niet.
  4. Alle stukken in retourenvelop doen. U stopt uw ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop. U plakt de retourenvelop dicht. U kunt deze envelop per post verzenden, of afgeven op een gemeentelijk afgiftepunt.

Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur met de post te versturen.