woensdag 17 april 2024
Bannier van werkgroep Bosse Toren Rabobank terrein
Spandoek met op de achtergrond de voormalige Rabobank

Raad buigt zich vanavond over Rabobank toren

Veldhoven – De gemeenteraad wil vanavond in een extra vergadering het bestemmingsplan vaststellen om te kunnen gaan bouwen op het terrein waar het oude  Rabobank gebouw staat. Er staat spanning op het plan. Bewoners in de buurt zijn kritisch, vooral op het verrijzen van een 38 meter hoge woontoren. Een werkgroep heeft een ingezonden brief gestuurd.

Op de hoek van de Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan staat het gebouw van de Rabobank en het voormalig postsorteercentrum al enige tijd leeg. Er zijn plannen om op deze locatie vier woongebouwen te bouwen met in totaal 170 appartementen. Op de agenda van vanavond staat het voorstel om dit te gaan doen door het bestemmingsplan vast te stellen.

Omroep Veldhoven ontving de volgende ingezonden brief, ondertekend door Joep Roijers, Jan de Bonth, Jac Geominy, Joop Kampert, Mark Eikhoudt, Joyce van Aalst

“De inwoners van Veldhoven krijgen toch gelijk…!

In de gemeenteraadsvergadering van 23 februari 2021 waren er zoveel insprekers, dat er twee volgende afspraken zijn gemaakt om goed te kunnen discussiëren over onder andere het plan Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan. De begintijd van de vergaderingen is zelfs vervroegd naar 19:00 uur. Dat siert de raad. Hopelijk zo toch voldoende aandacht voor dit uitermate belangrijke project en voor de door de insprekers ingebrachte punten.

Het terrein in Veldhoven, waarop het voormalige postkantoor staat en het lege gebouw van de Rabobank, moet een nieuwe bestemming krijgen. Duidelijk voor de omwonenden en insprekers. Geen punt dus. Het terrein moet ontwikkeld worden. Daar gaat de discussie dan ook niet over; woningnood moet opgelost worden. Van alle punten die de insprekers die avond inbrachten, springen er met name twee uit: de door de gemeente zo geroemde leefbaarheid en de 38 meter hoge woontoren. Deze twee aspecten zijn onder andere in de “samenspraak” besproken maar bleken echter niet onderhandelbaar. Hoezo dan samenspraak noemen als twee zulke belangrijke zaken al bij voorbaat vaststaan?

Het plan nu zo goedkeuren? Het kan ook anders.

Als de raad maandagavond nog eens goed kijkt naar de ingediende zienswijzen van de omwonenden en de reactie daarop. Als de raad nog eens goed nadenkt over wat de insprekers gezegd hebben. En dan het besluit durft te nemen het project Bossebaan/ Burgemeester van Hoofflaan tijdelijk te stoppen en een paar stappen in de realisatie van het project over te doen. Het zijn per slot van rekening maar een páár stappen… Dan heeft het indienen van zienswijzen zin. Dan heeft inspreken zin. Dan kan uiteindelijk een beter plan gerealiseerd worden en ook sneller worden uitgevoerd.
Wij denken dat het zo kan.”

Eén reactie

  1. Vanavond 1 maart 2021 is een voortzetting van de oordeelsvormende vergadering van 23 februari 2021, met het doel om 16 maart 2021 in besluitvormende vergadering het plan vast te leggen. Waarbij ons WOB-verzoek is verdaagd tot 1 april 2021…

    Vindt u ook dat het anders kan en moet?

    https://hoogbouwveldhovenanders.petities.nl/